IR NOTICIS kaut kas šausmīgs. Nupat ir nogalināts Jānis Kristītājs. Viņš nepatika Hērodijai, ķēniņa sievai. Un viņa panāca, lai ķēniņš liek nocirst Jānim galvu.

Uzzinājis par to, Jēzus ir ļoti bēdīgs. Viņš iet viens pats uz kādu vientuļu vietu. Taču cilvēki iet viņam līdzi. Redzēdams cilvēku pūli, Jēzus iežēlojas par tiem. Jēzus stāsta par Dieva valstību un dziedina slimos.

Tajā pašā vakarā Jēzus mācekļi pienāk pie viņa un saka: ”Ir jau vēls, un šī ir vientuļa vieta. Atlaid cilvēkus, lai viņi var nopirkt sev kaut ko ēdamu tuvējos ciematos.”

Jēzus paēdina cilvēku pūli

”Viņiem nav nekur jāiet,” Jēzus atbild. ”Jūs dosiet viņiem ēst.” Jēzus jautā Filipam: ”Kur lai mēs nopērkam ēdienu, ar ko paēdināt visus šos cilvēkus?”

”Vajadzēs ļoti, ļoti daudz naudas, lai nopirktu kaut vai katram pa druskai,” Filips atbild. Tad ierunājas Andrejs: ”Zēnam, kas nes mūsu pārtiku, ir pieci maizes klaipi un divas zivis. Bet ar to ne tuvu nepietiks visiem šiem cilvēkiem.”

”Sakiet cilvēkiem, lai viņi apsēžas zālē,” Jēzus saka. Viņš pateicas Dievam par ēdienu un sāk lauzt maizi. Mācekļi izdala maizi un zivis visiem cilvēkiem. Tur ir 5000 vīriešu un vairāki tūkstoši sieviešu un bērnu. Viņi visi var kārtīgi paēst. Kad mācekļi salasa to, kas ir palicis pāri, iznāk 12 pilni grozi!

Pēc tam Jēzus liek saviem mācekļiem kāpt laivā un doties uz Galilejas jūras otru krastu. Pa nakti sākas liela vētra, un viļņi svaida laivu šurp un turp. Mācekļi ir ļoti nobijušies. Nakts vidū viņi redz kādu, kas nāk pie viņiem pa ūdens virsu. Mācekļi iekliedzas bailēs, jo nezina, kas tas tāds ir.

”Nebaidieties,” saka Jēzus. ”Tas esmu es!” Viņi joprojām netic. Pēteris saka: ”Ja tas tiešām esi tu, Kungs, liec man iet pie tevis pa ūdens virsu.” Jēzus atbild: ”Nāc!” Pēteris izkāpj no laivas un iet pa ūdeni! Te pēkšņi viņš izbīstas un sāk grimt, taču Jēzus viņu izglābj.

Vēlāk, kādā citā reizē, Jēzus atkal paēdina tūkstošiem cilvēku. Šajā reizē viņš to izdara ar septiņiem maizes klaipiem un dažām mazām zivtiņām. Un atkal visiem pietiek, ko ēst. Vai nav labi zināt, cik ļoti Jēzus rūpējas par cilvēkiem? Jēzus ir Dieva iecelts ķēniņš, un tad, kad viņš valdīs, mums nekad ne par ko nebūs jāraizējas!

Mateja 14:1—32; 15:29—38; Jāņa 6:1—21.Jautājumi

 • Kas ir noticis ar Jāni Kristītāju, un kā tāpēc jūtas Jēzus?
 • Kā Jēzus paēdina ļaudis, kas viņam seko, un cik daudz ēdiena paliek pāri?
 • Kāpēc mācekļi nakts vidū ir nobijušies, un kas notiek ar Pēteri?
 • Kā Jēzus otro reizi paēdina tūkstošiem cilvēku?
 • Kāpēc būs brīnišķīgi, kad Jēzus, Dieva ieceltais Ķēniņš, valdīs pār zemi?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 14:1—32.

  Ko par Pētera raksturu var uzzināt no Mateja 14:23—32?

  Kā no Bībeles var redzēt, ka Pēteris ar laiku kļuva nobriedis un iemācījās nebūt tik impulsīvs? (Mat. 14:27—30; Jāņa 18:10; 21:7; Ap. d. 2:14, 37—40; 1. Pēt. 5:6, 10.)

 • Izlasiet Mateja 15:29—38.

  Kā Jēzus apliecināja cieņu pret to, ko viņa Tēvs sagādā materiālā ziņā? (Mat. 15:37; Jāņa 6:12; Kol. 3:15.)

 • Izlasiet Jāņa 6:1—21.

  Kādai jābūt kristiešu attieksmei pret valsts varu, ņemot vērā Jēzus priekšzīmi? (Jāņa 6:15; Mat. 22:21; Rom. 12:2; 13:1—4.)