Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

91. stāsts: Jēzus māca kalnā

91. stāsts: Jēzus māca kalnā

VAI tu redzi, kur sēž Jēzus? Viņš māca šos cilvēkus uz kāda kalna Galilejā. Jēzum tuvāk ir apsēdušies viņa mācekļi. Viņš ir izvēlējies 12 no tiem par saviem apustuļiem. Apustuļi ir īpaši Jēzus mācekļi. Vai tu zini viņu vārdus?

Jēzus māca cilvēkus

Divi no apustuļiem ir Sīmanis Pēteris un viņa brālis Andrejs. Arī Jēkabs un Jānis ir brāļi. Starp apustuļiem ir vēl viens Jēkabs un vēl viens Sīmanis. Diviem apustuļiem ir vārds Jūda. Viens ir Jūda Iskariots, un otru Jūdu sauc arī par Tadeju. Tad vēl ir Filips un Nātānaēls (saukts arī par Bartolomeju), Matejs un Toms.

Pēc atgriešanās no Samarijas Jēzus pirmo reizi sāka sludināt: ”Debesu valstība ir tuvu.” Vai tu zini, kas tā ir par valstību? Tā ir īsta Dieva valdība. Jēzus ir tās ķēniņš. Viņš valdīs no debesīm un nodibinās mieru uz zemes. Dieva valstība pārveidos visu zemeslodi par skaistu paradīzi.

Šajā attēlā var redzēt, kā Jēzus cilvēkiem māca, kas ir valstība. ”Jums ir jālūdz tā,” viņš paskaidro. ”Mūsu Tēvs debesīs, lai tiek godāts tavs vārds. Lai nāk tava valstība. Lai notiek tavs prāts kā debesīs, tā arī uz zemes.” Daudzi cilvēki to sauc par tēvreizi. Citi to sauc ”Mūsu Tēvs”. Vai tu vari pateikt visu šo lūgšanu?

Jēzus māca cilvēkiem arī to, kā viņiem jāizturas citam pret citu. ”Dariet citiem to, ko jūs gribat, lai viņi jums darītu,” Jēzus saka. Tev taču patīk, ka citi izturas pret tevi labi, vai ne? Un Jēzus saka, lai mēs izturamies labi pret citiem cilvēkiem. Vai nebūs brīnišķīgi dzīvot paradīzē uz zemes, kad visi tā rīkosies?

Mateja 5.—7. nodaļa; 10:1—4.Jautājumi

 • Kur Jēzus māca cilvēkus, kā redzams attēlā, un kas ir tie, kuri sēž viņam vistuvāk?
 • Kā sauc 12 apustuļus?
 • Kas ir Valstība, ko Jēzus sludina?
 • Ko Jēzus cilvēkiem māca lūgt?
 • Ko Jēzus saka par to, kā cilvēkiem jāizturas citam pret citu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 5:1—12.

  Kā mēs varam apliecināt, ka apzināmies savas garīgās vajadzības? (Mat. 5:3; Rom. 10:13—15; 1. Tim. 4:13, 15, 16.)

 • Izlasiet Mateja 5:21—26.

  Kā Mateja 5:23, 24 ir uzsvērts, ka tas, kādas ir mūsu attiecības ar brāļiem, ietekmē mūsu attiecības ar Jehovu? (Mat. 6:14, 15; Ps. 133:1; Kol. 3:13; 1. Jāņa 4:20.)

 • Izlasiet Mateja 6:1—8.

  No kādām paštaisnuma izpausmēm kristiešiem jāsargās? (Lūk. 18:11, 12; 1. Kor. 4:6, 7; 2. Kor. 9:7.)

 • Izlasiet Mateja 6:25—34.

  Ko Jēzus mācīja par paļaušanos uz to, ka Jehova parūpēsies par mūsu materiālajām vajadzībām? (2. Moz. 16:4; Ps. 37:25; Filip. 4:6.)

 • Izlasiet Mateja 7:1—11.

  Ko var mācīties no spilgtā salīdzinājuma, kas lasāms Mateja 7:5? (Sal. Pam. 26:12; Rom. 2:1; 14:10; Jēk. 4:11, 12.)