VAI tu redzi zēnu, kas sarunājas ar šiem vīriešiem? Viņi ir rakstu mācītāji, kas kalpo Dieva templī Jeruzalemē. Un šis zēns ir Jēzus. Viņš ir manāmi paaudzies. Tagad viņam ir 12 gadi.

Rakstu mācītāji ir ļoti pārsteigti, ka Jēzus tik daudz zina par Dievu un to, kas rakstīts Bībelē. Bet kāpēc šeit nav Jāzepa un Marijas? Kur viņi ir? Tūlīt uzzināsim.

Jēzus sarunājas ar rakstu mācītājiem

Jāzeps katru gadu ved savu ģimeni uz Jeruzalemi, lai piedalītos īpašās svinībās — Pasā svētkos. Ceļojums no Nacaretes uz Jeruzalemi ir diezgan garš. Nav mašīnu, un nav arī vilcienu. Nekā tāda toreiz vēl nebija. Lielākā daļa cilvēku ceļo kājām, un paiet apmēram trīs dienas, līdz viņi nonāk Jeruzalemē.

Jāzepam tagad ir liela ģimene. Tāpēc ir vēl arī jaunākie Jēzus brāļi un māsas, ko pieskatīt. Tā nu arī šajā gadā Jāzeps un Marija kopā ar bērniem ir devušies garajā atpakaļceļā uz Nacareti. Viņi domā, ka Jēzus iet kopā ar citiem cilvēkiem. Bet dienas beigās apstājušies viņi Jēzu nevar atrast. Viņi meklē Jēzu pie radiniekiem un draugiem, taču viņa tur nav! Tāpēc viņi atgriežas Jeruzalemē un meklē Jēzu tur.

Beigu beigās viņi atrod Jēzu šeit, kopā ar rakstu mācītājiem. Jēzus klausās tajos un uzdod jautājumus. Visi cilvēki ir izbrīnīti par Jēzus gudrību. Bet Marija saka: ”Bērns, kāpēc tu mums to esi darījis? Mēs ar tavu tēvu ļoti uztraucāmies, tevi meklēdami.”

”Kāpēc jums mani bija jāmeklē?” atbild Jēzus. ”Vai jūs nezinājāt, ka man jābūt sava Tēva namā?”

Jā, Jēzum ļoti patīk atrasties tur, kur viņš var uzzināt kaut ko vairāk par Dievu. Vai arī mums nebūtu jājūtas tāpat? Nacaretē, kur Jēzus dzīvo, viņš katru nedēļu mēdz iet uz sapulcēm, kurās tiek pielūgts Dievs. Tāpēc, ka viņš vienmēr ir uzmanīgs, viņš daudz ko ir iemācījies no Bībeles. Būsim arī mēs kā Jēzus un sekosim viņa priekšzīmei.

Lūkas 2:41—52; Mateja 13:53—56.Jautājumi

 • Cik gadu ir Jēzum šajā zīmējumā, un kur viņš atrodas?
 • Ko Jāzeps dara katru gadu kopā ar savu ģimeni?
 • Kāpēc Jāzeps un Marija atgriežas Jeruzalemē, kaut gan jau vienu dienu ir bijuši ceļā atpakaļ uz mājām?
 • Kur Jāzeps un Marija atrod Jēzu, un kāpēc cilvēki, kas tur atrodas, ir izbrīnīti?
 • Ko Jēzus saka savai mātei Marijai?
 • Kā mēs varam līdzināties Jēzum tajā, kā apgūt zināšanas par Dievu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Lūkas 2:41—52.

  Lai gan bauslībā tikai no vīriešiem bija prasīts obligāti apmeklēt ikgadējos svētkus, Jāzeps un Marija uz tiem gāja ar visu ģimeni. Ko no viņiem var mācīties vecāki mūsdienās? (Lūk. 2:41; 5. Moz. 16:16; 31:12; Sal. Pam. 22:6.)

  Ko bērni var mācīties no Jēzus par paklausību vecākiem? (Lūk. 2:51; 5. Moz. 5:16; Sal. Pam. 23:22; Kol. 3:20.)

 • Izlasiet Mateja 13:53—56.

  Kuru četru Jēzus brāļu vārdi ir minēti Bībelē, un kā divi no viņiem vēlāk darbojās kristiešu draudzē? (Mat. 13:55; Ap. d. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jēk. 1:1; Jūd. 1.)