Gudrie vīri no Austrumiem

VAI tu redzi spožo zvaigzni, uz kuru rāda viens no šiem vīriem? Zvaigzne parādījās, kad viņi devās prom no Jeruzalemes. Šie vīri ir no Austrumiem, viņi pētī zvaigznes. Viņi domā, ka šī jaunā zvaigzne ved viņus pie kāda ievērojama cilvēka.

Kad vīri bija nonākuši Jeruzalemē, viņi jautāja: ”Kur ir tas bērns, kam jākļūst par jūdu ķēniņu?” ”Jūdi” ir vēl viens vārds, kādā tiek saukti izraēlieši. ”Pirmo reizi mēs ieraudzījām šī bērna zvaigzni, vēl būdami Austrumos,” teica vīri. ”Mēs esam atnākuši viņu pielūgt.”

Kad Jeruzalemes ķēniņš Hērods to izdzirdēja, viņš ļoti uztraucās. Viņš negribēja, ka viņa vietā par ķēniņu kļūtu kāds cits. Tāpēc Hērods saaicināja augstos priesterus un jautāja: ”Kur piedzims solītais ķēniņš?” Viņi atbildēja: ”Bībelē teikts, ka ķēniņš piedzims Betlēmē.”

Tad Hērods aicināja pie sevis vīrus no Austrumiem un teica: ”Ejiet un meklējiet šo bērnu. Kad jūs viņu atradīsiet, paziņojiet to man. Es arī gribu iet un viņu pielūgt.” Bet īstenībā Hērods gribēja atrast bērnu, lai to nogalinātu!

Pēc tam zvaigzne iet vīriem pa priekšu uz Betlēmi un apstājas virs tās vietas, kur ir bērns. Iegājuši mājā, vīri ierauga Mariju un mazo Jēzu. Viņi atnes dāvanas un iedod tās Jēzum. Bet vēlāk Jehova sapnī brīdina šos vīrus neiet atpakaļ pie Hēroda. Tāpēc viņi atgriežas savā dzimtajā zemē pa citu ceļu.

Uzzinājis, ka vīri no Austrumiem ir devušies mājup, Hērods ir ļoti saniknots. Viņš pavēl nogalināt visus zēnus, kas dzīvo Betlēmē un ir divus gadus veci vai jaunāki. Bet Jehova brīdina Jāzepu sapnī jau iepriekš, un Jāzeps ar savu ģimeni bēg uz Ēģipti. Vēlāk, kad Jāzeps uzzina, ka Hērods ir miris, viņš ar Mariju un Jēzu atgriežas mājās Nacaretē. Šeit Jēzus uzaug.

Kā tu domā: kas lika spīdēt jaunajai zvaigznei? Atceries, ieraudzījuši zvaigzni, vīri vispirms devās uz Jeruzalemi. Sātans Velns gribēja nogalināt Dieva Dēlu, un viņš zināja, ka Jeruzalemes ķēniņš Hērods mēģinās to izdarīt. Tātad tam bija jābūt Sātanam, kas lika spīdēt šai zvaigznei.

Mateja 2:1—23; Mihas 5:1.Jautājumi

  • Kas ir attēlā redzamie vīri, un kāpēc viens no viņiem rāda uz spožu zvaigzni?
  • Kāpēc ķēniņš Hērods uztraucas, un ko viņš dara?
  • Uz kurieni spožā zvaigzne aizved vīrus, un kāpēc viņi atgriežas savā dzimtajā zemē pa citu ceļu?
  • Kādu pavēli izdod Hērods, un kāpēc viņš to dara?
  • Ko Jehova liek darīt Jāzepam?
  • Kas lika spīdēt jaunajai zvaigznei, un kāpēc?

Papildu jautājums

  • Izlasiet Mateja 2:1—23.

    Cik vecs bija Jēzus, un kur viņš dzīvoja, kad pie viņa atnāca gudrie vīri no Austrumiem? (Mat. 2:1, 11, 16.)