VAI tu zini, kas ir šis mazulis? Pareizi, tas ir Jēzus. Viņš nupat ir piedzimis kūtī. Šeit tiek turēti lopi. Marija liek Jēzu silē, kur parasti ir barība ēzeļiem un citiem lopiem. Bet kāpēc Marija un Jāzeps atrodas šeit, pie lopiem? Šī nav īstā vieta bērna dzemdēšanai, vai ne?

Jā, šī nav īstā vieta. Bet tam, ka viņi šeit atrodas, ir savs iemesls. Ķeizars Augusts, Romas valdnieks, ir izdevis likumu, kas liek visiem cilvēkiem atgriezties savā dzimtajā pilsētā, lai tur pierakstītos grāmatā. Jāzeps ir dzimis Betlēmē. Taču pēc ierašanās Betlēmē viņam un Marijai nav vietas, kur apmesties. Tāpēc viņiem jāpaliek šeit, pie lopiem. Un tajā pašā dienā Marija dzemdē Jēzu! Bet, kā tu redzi, mazulim klājas labi.

Jāzeps, Marija un mazais Jēzus

Vai tu redzi ganus, kas nāk apskatīt Jēzu? Viņi bija pa nakti laukā un ganīja savas aitas, kad visapkārt atspīdēja spoža gaisma. Tas bija eņģelis! Gani ļoti izbijās. Bet eņģelis teica: ”Nebīstieties! Man ir laba vēsts, ko jums paziņot. Šodien Betlēmē piedzima Kungs Kristus. Viņš izglābs cilvēkus! Jūs atradīsiet viņu, autiņos ietītu, guļam silē.” Tad ieradās daudz eņģeļu un sāka slavēt Dievu. Gani tūlīt pat steidzās pie Jēzus, un viņi to arī atrada.

Vai zini, kāpēc Jēzus ir īpašs cilvēks? Vai tu zini, kas viņš patiesībā ir? Atceries, šīs grāmatas pirmajā stāstā bija runāts par Dieva pirmo Dēlu. Šis Dēls strādāja kopā ar Jehovu, kad tika radītas debesis, zeme un viss pārējais. Jēzus ir šis pats Dieva Dēls!

Jehova paņēma no debesīm sava Dēla dzīvību un ielika to Marijā. Tūlīt pat viņā sāka augt bērniņš, tāpat kā citi bērniņi aug savās mammās. Bet šis bērns bija Dieva Dēls. Pēc tam Jēzus piedzima kūtī Betlēmē. Vai tagad tu saproti, kāpēc eņģeļi bija tik priecīgi, ka var paziņot cilvēkiem par Jēzus piedzimšanu?

Lūkas 2:1—20.Jautājumi

 • Kas ir attēlā redzamais mazulis, un kur Marija viņu liek?
 • Kāpēc Jēzus piedzima kūtī pie dzīvniekiem?
 • Kas ir attēlā redzamie cilvēki, kas ienāk kūtī, un ko eņģelis viņiem ir teicis?
 • Ar ko Jēzus ir īpašs?
 • Kāpēc Jēzu var saukt par Dieva dēlu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Lūkas 2:1—20.

  Kāda nozīme bija Romas imperatoram Augustam tajā, ka piepildījās pravietojums par Jēzus dzimšanu? (Lūk. 2:1—4; Mih. 5:1.)

  Kas cilvēkam jādara, lai iegūtu Dieva labvēlību? (Mat. 16:24; Jāņa 17:3; Ap. d. 3:19; Ebr. 11:6.)

  Pazemīgie gani Jūdejā priecājās par Glābēja dzimšanu. Kāds vēl lielāks iemesls priekam Dieva kalpiem ir mūsdienās? (Lūk. 2:10, 11; Efez. 3:8, 9; Atkl. 11:15; 14:6.)