Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

84. stāsts: Mariju apciemo eņģelis

84. stāsts: Mariju apciemo eņģelis

ŠĪS skaistās sievietes vārds ir Marija. Viņa ir izraēliete, kas dzīvo Nacaretē. Dievs zina, ka viņa ir ļoti labs cilvēks. Tāpēc viņš ir atsūtījis savu eņģeli Gabriēlu, lai tas runātu ar Mariju. Vai tu zini, ko Gabriēls saka Marijai? Uzzināsim to.

”Esi sveicināta, tu, apžēlotā,” Gabriēls viņai saka. ”Jehova ir ar tevi.” Marija nekad iepriekš nav redzējusi Gabriēlu. Viņa ir uztraukusies, jo nezina, ko viņš grib. Bet Gabriēls tūlīt pat nomierina viņu.

Marija

”Nebīsties, Marija,” viņš saka. ”Jehova ir ļoti apmierināts ar tevi. Tāpēc viņš tevi ir izredzējis kaut kam brīnišķīgam. Drīz tev būs bērns. Tev tas jānosauc par Jēzu.”

Gabriēls turpina un paskaidro: ”Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstākā Dieva Dēlu. Jehova iecels viņu par ķēniņu, tāpat kā reiz Dāvidu. Bet Jēzus būs ķēniņš mūžīgi, un viņa valstība nekad nebeigsies!”

”Kā tas var būt?” Marija jautā. ”Es pat neesmu precējusies. Es neesmu dzīvojusi ar vīrieti. Kā tad man varētu būt bērns?”

”Pār tevi nāks Dieva spēks,” Gabriēls atbild. ”Tāpēc bērnu sauks par Dieva Dēlu.” Tad viņš Marijai saka: ”Vai atceries savu radinieci Elizabeti? Cilvēki teica, ka viņa esot pārāk veca, lai dzemdētu bērnus. Bet drīz viņai būs dēls. Nu tu redzi, ka nav nekā tāda, ko Dievs nevarētu izdarīt.”

Marija tūlīt saka: ”Es esmu Jehovas kalpone! Lai notiek ar mani tieši tā, kā tu esi teicis.” Tad eņģelis aiziet.

Marija steidzas apciemot Elizabeti. Kad Elizabete izdzird Marijas balsi, bērns viņas miesās priekā salecas. Elizabete saņem Dieva garu un saka Marijai: ”Tu esi īpaši svētīta starp sievietēm.” Marija paliek pie Elizabetes kādus trīs mēnešus un tad atgriežas mājās Nacaretē.

Marija ir nolēmusi precēties ar vīrieti, vārdā Jāzeps. Bet, uzzinājis, ka Marijai būs bērns, Jāzeps negrib viņu precēt. Tad Dieva eņģelis viņam saka: ”Nebīsties ņemt Mariju sev par sievu, jo dēlu viņai ir devis Dievs.” Tā Marija un Jāzeps apprecas un gaida, kad piedzims Jēzus.

Lūkas 1:26—56; Mateja 1:18—25.Jautājumi

 • Kas ir attēlā redzamā sieviete?
 • Ko Gabriēls saka Marijai?
 • Kā Gabriēls Marijai paskaidro, ka viņai būs bērns, kaut arī viņa nav dzīvojusi kopā ar vīrieti?
 • Kas notiek, kad Marija apciemo savu radinieci Elizabeti?
 • Ko domā Jāzeps, uzzinājis, ka Marijai būs bērns, bet kāpēc viņš maina savas domas?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Lūkas 1:26—56.

  Kā no Lūkas 1:35 var uzzināt, ka Marijas nepilnība nevarēja ietekmēt Dieva Dēlu, kura dzīvība no debesīm tika pārcelta viņas klēpī? (Hag. 2:11—13; Jāņa 6:69; Ebr. 7:26; 10:5.)

  Kā Jēzus tika pagodināts jau pirms dzimšanas? (Lūk. 1:41—43.)

  Ko no Marijas var mācīties kristieši, kuriem tiek piešķirtas īpašas priekšrocības kalpošanā? (Lūk. 1:38, 46—49; 17:10; Sal. Pam. 11:2.)

 • Izlasiet Mateja 1:18—25.

  Lai gan Jēzus netika nosaukts par Immanuēlu, kā viņš piepildīja šī vārda nozīmi? (Mat. 1:22, 23; Jāņa 14:8—10; Ebr. 1:1—3.)