JĒZUS un viņa apustuļi iziet no augšistabas un dodas uz Ģetzemanes dārzu. Iepriekš viņi ir bijuši šeit jau vairākas reizes. Tagad Jēzus viņiem liek palikt nomodā un lūgt Dievu. Tad viņš paiet nedaudz tālāk un nometas ar seju pret zemi, lai teiktu lūgšanu.

Vēlāk Jēzus atnāk atpakaļ pie apustuļiem. Kā tu domā, ko viņi dara? Viņi guļ! Trīs reizes Jēzus apustuļiem saka, lai viņi paliek nomodā, taču katru reizi, kad viņš atgriežas, apustuļi atkal ir aizmiguši. ”Kā jūs varat gulēt tādā brīdī?” saka Jēzus, pēdējo reizi atnācis pie viņiem. ”Ir pienākusi stunda, kad mani nodos ienaidniekiem.”

Tajā pašā brīdī kļūst dzirdams, ka tuvojas liels ļaužu pūlis. Skaties! Tur nāk cilvēki ar zobeniem un nūjām! Viņi ir paņēmuši līdzi lāpas, lai varētu labāk redzēt. Kad viņi jau ir pavisam tuvu, kāds cilvēks iznāk no pūļa un dodas tieši pie Jēzus. Viņš noskūpsta Jēzu. To tu redzi šajā attēlā. Šis cilvēks ir Jūda Iskariots! Kāpēc viņš skūpsta Jēzu?

Jūda nodod Jēzu

Jēzus jautā: ”Jūda, vai tu mani nodod ar skūpstu?” Jā, skūpsts ir zīme. Vīriem, kas ir atnākuši kopā ar Jūdu, šī zīme norāda uz to cilvēku, kurš viņiem ir vajadzīgs, — uz Jēzu. Tagad Jēzus ienaidnieki nāk klāt, lai viņu sagrābtu. Bet Pēteris negrib atdot Jēzu bez cīņas. Viņš izvelk zobenu, ko ir paņēmis līdzi, un cērt blakus stāvošajam vīram. Pēteris gandrīz trāpa vīram pa galvu un nocērt tam labo ausi. Taču Jēzus pieskaras ausij un to izdziedē.

Jēzus Pēterim saka: ”Liec zobenu atpakaļ. Vai tu domā, ka es nevarētu lūgt savam Tēvam, lai viņš sūta tūkstošiem eņģeļu, kas mani izglābtu?” Jā, viņš to var! Bet Jēzus nelūdz Dievam, lai tas sūta eņģeļus, jo zina, ka ir pienācis brīdis, kad viņam jānokļūst ienaidnieku rokās. Tāpēc Jēzus ļaujas, lai viņu aizved. Paskatīsimies, kas notiek ar Jēzu tālāk.

Mateja 26:36—56; Lūkas 22:39—53; Jāņa 18:1—12.Jautājumi

 • Kurp Jēzus un apustuļi dodas, kad ir aizgājuši no augšistabas, un ko Jēzus liek apustuļiem darīt?
 • Ko Jēzus ierauga, kad viņš atgriežas vietā, kur ir apustuļi, un cik reižu tā notiek?
 • Kas ierodas dārzā, un ko dara Jūda Iskariots, kā redzams attēlā?
 • Kāpēc Jūda noskūpsta Jēzu, un ko dara Pēteris?
 • Ko Jēzus saka Pēterim, bet kāpēc viņš nelūdz Dievam sūtīt eņģeļus?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Mateja 26:36—56.

  Kāpēc tas, kā Jēzus deva padomu saviem mācekļiem, ir labs piemērs kristiešu draudzes vecākajiem mūsdienās? (Mat. 20:25—28; 26:40, 41; Gal. 5:17; Efez. 4:29, 31, 32.)

  Kāds bija Jēzus viedoklis par ieroču izmantošanu pret citiem cilvēkiem? (Mat. 26:52; Lūk. 6:27, 28; Jāņa 18:36.)

 • Izlasiet Lūkas 22:39—53.

  Vai tas, ka Jēzum Ģetzemanes dārzā parādījās eņģelis un viņu stiprināja, nozīmēja, ka Jēzus ticība bija kļuvusi vājāka? Paskaidrojiet. (Lūk. 22:41—43; Jes. 49:8; Mat. 4:10, 11; Ebr. 5:7.)

 • Izlasiet Jāņa 18:1—12.

  Kā Jēzus pasargāja mācekļus no saviem pretiniekiem, un ko var mācīties no šī gadījuma? (Jāņa 10:11, 12; 18:1, 6—9; Ebr. 13:6; Jēk. 2:25.)