Strādnieki būvē Jeruzalemes mūrus

SKAT, kā šeit visi strādā. Izraēlieši rosīgi būvē Jeruzalemes mūrus. Kad ķēniņš Nebukadnecars pirms 152 gadiem iznīcināja Jeruzalemi, tika sagrauti mūri un nodedzināti pilsētas vārti. Izraēlieši neuzbūvēja mūrus tūlīt pēc tam, kad bija atgriezušies no Babilonijas.

Kā, tavuprāt, jutās cilvēki, kam visu šo laiku bija jādzīvo pilsētā bez mūriem? Viņi nejutās drošībā. Viņu ienaidnieki pavisam vienkārši būtu varējuši ienākt pilsētā un uzbrukt viņiem. Bet tagad šis vīrs, kura vārds ir Nehemija, palīdz cilvēkiem atkal uzbūvēt mūrus. Vai tu zini, kas ir Nehemija?

Nehemija ir izraēlietis no Sūsām — no pilsētas, kur dzīvo Mordohajs un Estere. Nehemija strādāja ķēniņa pilī, tāpēc viņš, iespējams, bija labs Mordohaja un ķēniņienes Esteres draugs. Bet Bībelē nav teikts, ka Nehemija būtu strādājis pie Esteres vīra, ķēniņa Ahasvera. Viņš strādāja pie nākamā ķēniņa — Artakserksa.

Atceries, Artakserkss bija labais ķēniņš, kurš deva Ezram daudz naudas, ko ņemt līdzi uz Jeruzalemi Jehovas tempļa labošanai. Taču Ezra neuzbūvēja sabrukušos pilsētas mūrus. Paskatīsimies, kā Nehemija varēja padarīt šo darbu.

Kopš tā laika, kad Artakserkss iedeva Ezram naudu tempļa labošanai, ir pagājuši 13 gadi. Nehemija ir ķēniņa Artakserksa galvenais dzērienu devējs. Tas nozīmē, ka viņš pasniedz ķēniņam vīnu un pārliecinās, vai kāds nemēģina ķēniņu noindēt. Tas ir ļoti svarīgs darbs.

Kādu dienu pie Nehemijas ciemos atnāk viņa brālis Hananijs un citi vīri no Izraēlas. Viņi izstāsta par raizēm, kādas ir izraēliešiem, un arī par to, ka Jeruzalemes mūru vietā joprojām ir drupas. Nehemija ir ļoti bēdīgs un saka Jehovam lūgšanu.

Kādu dienu ķēniņš ievēro, ka Nehemija ir bēdīgs, un jautā: ”Kāpēc tu izskaties tik bēdīgs?” Nehemija viņam pastāsta iemeslu: tas ir tāpēc, ka Jeruzaleme ir tik sliktā stāvoklī un tās mūri ir sabrukuši. ”Ko tad tu gribi?” jautā ķēniņš.

Nehemija vada celtniecības darbus

”Ļauj man iet uz Jeruzalemi,” saka Nehemija, ”lai es varu no jauna uzbūvēt mūrus.” Ķēniņš Artakserkss ir ļoti labs. Viņš atļauj Nehemijam iet un palīdz dabūt kokmateriālus, kas ir nepieciešami dažiem celtniecības darbiem. Drīz pēc ierašanās Jeruzalemē Nehemija izstāsta tautai savus plānus. Cilvēkiem tie patīk, tāpēc viņi saka: ”Ķersimies pie darba.”

Ieraudzījuši paceļamies mūrus, izraēliešu ienaidnieki saka: ”Uzbruksim viņiem un nogalināsim viņus, un apstādināsim celtniecību.” Bet Nehemija to uzzina un dod strādniekiem šķēpus un zobenus. Viņš saka: ”Nebīstieties no mūsu ienaidniekiem. Cīnieties par saviem brāļiem, par saviem bērniem, par savām sievām un savām mājām.”

Cilvēki ir ļoti drosmīgi. Viņi tur savus ieročus gatavībā dienu un nakti, un viņi turpina būvēt. Tā tikai 52 dienu laikā mūri ir pabeigti. Tagad pilsētas iedzīvotāji var justies drošībā. Nehemija un Ezra māca tautai Dieva likumus, un cilvēki ir laimīgi.

Viss tomēr nav tāpat, kā tas bija pirms izraēliešu aizvešanas gūstā uz Babiloniju. Pār tautu valda Persijas ķēniņš, un cilvēkiem ir jākalpo viņam. Bet Jehova ir apsolījis sūtīt jaunu ķēniņu, kas nodibinās mieru cilvēkiem. Kas ir šis ķēniņš? Kā viņš nodibinās mieru uz zemes? Paiet vēl 450 gadi, pirms cilvēki uzzina par to vairāk. Un tad notiek kaut kas ļoti svarīgs — piedzimst kāds bērns. Bet tas jau ir cits stāsts.

Nehemijas 1.—6. nodaļa.Jautājumi

 • Kā izraēlieši jutās, kad Jeruzalemei apkārt nebija mūru?
 • Kas ir Nehemija?
 • Kāds ir Nehemijas darbs, un kāpēc tas ir svarīgs?
 • Kāpēc Nehemija ir noskumis, un ko viņš dara?
 • Kādu laipnību ķēniņš Artakserkss parāda Nehemijam?
 • Kā Nehemija organizē celtniecību, lai izraēliešu ienaidnieki nespētu to apturēt?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Nehemijas 1:4—6 un 2:1—20.

  Kā Nehemija meklēja Jehovas vadību? (Neh. 2:4, 5; Rom. 12:12; 1. Pēt. 4:7.)

 • Izlasiet Nehemijas 3:3—5.

  Ko draudzes vecākie un kalpošanas palīgi var mācīties no pretstata starp tekojiešiem un viņu ”dižciltīgajiem”? (Neh. 3:5, 27; 2. Tes. 3:7—10; 1. Pēt. 5:5.)

 • Izlasiet Nehemijas 4:1—23.

  Kāpēc izraēlieši turpināja celtniecību par spīti niknai pretestībai? (Neh. 4:6, 8, 9; Ps. 50:15; Jes. 65:13, 14.)

  Kāpēc izraēliešu priekšzīme ir uzmundrinoša mums?

 • Izlasiet Nehemijas 6:15.

  Ko no tā, ka Jeruzalemes mūri tika pabeigti divu mēnešu laikā, var mācīties par ticības spēku? (Ps. 56:4, 5; Mat. 17:20; 19:26.)