AK VAI! Daniēls, šķiet, ir nonācis pamatīgās nepatikšanās. Bet lauvas viņam nemaz nedara pāri! Vai zini, kāpēc? Kas ir iemetis Daniēlu šeit, kur ir tik daudz lauvu? Pamēģināsim to uzzināt.

Tagad Babilonijas ķēniņš ir cilvēks, vārdā Dārijs. Tāpēc, ka Daniēls ir tik labs un gudrs, viņš ļoti patīk ķēniņam. Dārijs ieceļ Daniēlu par galveno pārvaldnieku savā valstī. Tas padara skaudīgus citus vīriešus valstī, tāpēc viņi nolemj Daniēlam kaut ko izdarīt.

Dārijs

Viņi aiziet pie Dārija un saka: ”Mēs esam vienojušies, ka tev, ak, ķēniņ, būtu jāizdod likums, kurā pavēlēts trīsdesmit dienu laikā negriezties ar lūgumiem ne pie viena dieva vai cilvēka, tikai pie tevis, ak, ķēniņ. Ja kāds neklausa šim likumam, viņš jāiemet pie lauvām.” Dārijs nezina, kādēļ šie vīrieši grib tādu likumu. Taču viņš uzskata, ka tā ir laba doma, un liek šo likumu pierakstīt. Tagad likumu vairs nevar pārveidot.

Kad Daniēls ir dzirdējis par jauno likumu, viņš dodas mājās un saka lūgšanu, gluži tāpat kā viņš ir darījis vienmēr. Sliktie vīrieši zina, ka Daniēls nepārtrauks lūgšanas Jehovam. Viņi ir priecīgi, jo šķiet, ka viņu plāns, kā atbrīvoties no Daniēla, izdosies.

Uzzinājis iemeslu, kādēļ šie vīrieši gribēja jauno likumu, Dārijs ļoti nožēlo izdarīto. Bet viņš nevar grozīt likumu, tāpēc viņam jādod pavēle iemest Daniēlu lauvu bedrē. Ķēniņš Daniēlam saka: ”Es ceru, ka Dievs, kuram tu kalpo, tevi izglābs.”

Dārijs ir tik ļoti noraizējies, ka naktī nevar aizmigt. Nākamajā rītā viņš aizsteidzas pie lauvu bedres. Te tu vari viņu redzēt. Viņš sauc: ”Daniēl, tu dzīvā Dieva kalps! Vai Dievs, kam tu kalpo, ir izglābis tevi no lauvām?”

Daniēls lauvu bedrē

”Dievs sūtīja savu eņģeli,” Daniēls atbild, ”un aizvēra lauvām rīkles, lai tās mani neaiztiktu.”

Ķēniņš ir ļoti priecīgs. Viņš pavēl izvilkt Daniēlu no bedres. Tad viņš liek iemest pie lauvām sliktos cilvēkus, kas mēģināja no Daniēla atbrīvoties. Pirms viņi ir nokrituši līdz bedres dibenam, lauvas jau sagrābj viņus un salauž viņiem kaulus.

Pēc tam ķēniņš Dārijs raksta ziņojumu visiem cilvēkiem savā valstī: ”Es pavēlu visiem cienīt Daniēla Dievu. Viņš dara lielus brīnumus. Viņš izglāba Daniēlu no lauvu rīkles.”

Daniēla 6:1—28.Jautājumi

 • Kas ir Dārijs, un kāda ir viņa attieksme pret Daniēlu?
 • Ko daži skaudīgi vīri pierunā Dāriju izdarīt?
 • Ko dara Daniēls, kad ir uzzinājis par jauno likumu?
 • Kāpēc Dārijs ir tik ļoti noraizējies, ka nevar aizmigt, un ko viņš dara nākamajā rītā?
 • Kā Daniēls atbild Dārijam?
 • Kas notiek ar sliktajiem cilvēkiem, kas mēģināja nogalināt Daniēlu, un ko Dārijs raksta ziņojumā visiem savas valsts iedzīvotājiem?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Daniēla 6:1—28.

  Kā sazvērestība pret Daniēlu līdzinās pretinieku centieniem apturēt Jehovas liecinieku darbību mūsdienās? (Dan. 6:7; Ps. 94:20; Jes. 10:1; Rom. 8:31.)

  Kā Dieva kalpi mūsdienās var līdzināties Daniēlam un paklausīt ”varām, kas valda”? (Dan. 6:5, 10; Rom. 13:1; Ap. d. 5:29.)

  Ko var mācīties no tā, ka Daniēls kalpoja Jehovam ”bez mitēšanās”? (Dan. 6:16, 20; Filip. 3:16; Atkl. 7:15.)