Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

78. stāsts: Uzraksts uz sienas

78. stāsts: Uzraksts uz sienas
Uzraksts uz sienas

KAS notiek šeit? Cilvēkiem ir lieli svētki. Babilonijas ķēniņš ir uzaicinājis tūkstoti dižciltīgu ciemiņu. Viņi lieto zelta un sudraba kausus, kā arī citus traukus, kas ir paņemti no Jehovas tempļa Jeruzalemē. Te pēkšņi gaisā parādās cilvēka rokas pirksti un sāk rakstīt uz sienas. Visi ir nobijušies.

Belsacars ar ciemiņiem

Ķēniņš ir Nebukadnecara mazdēls Belsacars. Viņš kliedz, lai atved gudros vīrus. ”Tas cilvēks, kurš var izlasīt šo uzrakstu un pateikt, ko tas nozīmē,” saka ķēniņš, ”saņems daudz dāvanu un kļūs par trešo cilvēku valstī.” Taču neviens no gudrajiem nevar ne izlasīt uzrakstu uz sienas, ne pateikt, ko tas nozīmē.

Ķēniņa māte izdzird troksni un ienāk lielajā ēdamzālē. ”Neesi, lūdzu, tik izbijies,” viņa saka ķēniņam. ”Tavā valstī ir kāds vīrs, kas pazīst svētos dievus. Tavs vectēvs Nebukadnecars, būdams ķēniņš, iecēla viņu par priekšnieku visiem saviem gudrajiem. Šī vīra vārds ir Daniēls. Liec viņu atvest, un viņš tev pateiks, ko tas viss nozīmē.”

Daniēls tūlīt pat tiek atvests pie ķēniņa. Vispirms Daniēls atsakās pieņemt jebkādas dāvanas un tad sāk stāstīt, kāpēc Jehova reiz atņēma Belsacara vectēvam Nebukadnecaram ķēniņa varu. ”Viņš bija ļoti lepns,” saka Daniēls, ”un Jehova viņu sodīja.”

”Bet tu,” Daniēls Belsacaram saka, ”zināji visu, kas ar Nebukadnecaru notika, un tik un tā esi tikpat lepns kā viņš. Tu esi licis atnest Jehovas tempļa kausus un traukus un dzer no tiem. Tu esi slavinājis koka un akmens dievus, bet neesi devis godu mūsu varenajam Radītājam. Tāpēc arī Dievs ir sūtījis roku, kas uzrakstīja šos vārdus.”

”Lūk, kas tur ir uzrakstīts,” saka Daniēls. ”MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.”

”MENE nozīmē, ka Dievs tavas valsts dienas ir skaitījis un izbeidzis. TEKEL nozīmē, ka tu esi svērts svaru kausā un izrādījies nekam nederīgs. UPHARSIN nozīmē, ka tava valsts ir atdota mēdiešiem un persiešiem.”

Kamēr Daniēls runā, mēdieši un persieši jau ir sākuši uzbrukumu Babilonai. Viņi ieņem pilsētu un nogalina Belsacaru. Tajā pašā naktī piepildās viss, par ko ir rakstīts uz sienas! Bet kas tagad notiks ar izraēliešiem? Drīz mēs to uzzināsim, taču vispirms paskatīsimies, kas notiek ar Daniēlu.

Daniēla 5:1—30.Jautājumi

 • Kas notiek, kad Babilonijas ķēniņš sarīko lielas dzīres un lieto kausus un citus traukus, kas paņemti no Jehovas tempļa Jeruzalemē?
 • Ko Belsacars saka gudrajiem vīriem, bet ko tie nespēj izdarīt?
 • Ko iesaka darīt ķēniņa māte?
 • Kā Daniēls paskaidro, kāpēc Dievs ir sūtījis roku, kas raksta uz sienas?
 • Kā Daniēls paskaidro uz sienas uzrakstīto vārdu nozīmi?
 • Kas notiek, kamēr Daniēls vēl runā?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Daniēla 5:1—30.

  Kāda ir atšķirība starp bijību pret Dievu un bailēm, ko izjuta Belsacars, kad ieraudzīja uzrakstu uz sienas? (Dan. 5:6, 7; Ps. 19:10; Rom. 8:35—39.)

  Kāpēc Daniēlam bija vajadzīga liela drosme, kad viņš runāja ar Belsacaru un ķēniņa dižciltīgajiem? (Dan. 5:17, 18, 22, 26—28; Ap. d. 4:29.)

  Kā Daniēla grāmatas 5. nodaļā ir uzsvērta Jehovas augstākā vara? (Dan. 4:14, 22; 5:21.)