Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

76. stāsts: Jeruzaleme tiek iznīcināta

76. stāsts: Jeruzaleme tiek iznīcināta

KOPŠ ķēniņš Nebukadnecars aizveda visus izglītotākos izraēliešus uz Babiloniju, ir pagājis vairāk nekā 10 gadu. Paskaties, kas notiek tagad! Jeruzaleme tiek nodedzināta. Un izraēlieši, kas nav nogalināti, tiek aizvesti gūstā uz Babiloniju.

Atceries, Jehovas pravieši brīdināja, ka tā notiks, ja cilvēki nemainīs savu slikto rīcību. Bet izraēlieši neklausīja praviešus. Viņi joprojām pielūdza viltus dievus, nevis Jehovu. Tāpēc viņi ir pelnījuši sodu. Mēs to zinām tāpēc, ka Dieva pravietis Ecēhiēls stāsta par izraēliešu slikto rīcību.

Vai tu zini, kas ir Ecēhiēls? Viņš ir viens no jauniešiem, ko ķēniņš Nebukadnecars paņēma uz Babiloniju vairāk nekā 10 gadu pirms Jeruzalemes iznīcināšanas. Tajā pašā laikā uz Babiloniju tika aizvesti arī Daniēls un viņa trīs draugi — Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego.

Ecēhiēlam atrodoties Babilonijā, Jehova viņam parāda visu slikto, kas notiek Jeruzalemes templī. To Jehova izdara ar brīnuma palīdzību. Lai gan īstenībā Ecēhiēls atrodas Babilonijā, Jehova ļauj viņam redzēt visu, kas notiek templī. Ecēhiēls ierauga kaut ko šausmīgu!

”Skaties, cik pretīga ir cilvēku rīcība templī,” Jehova Ecēhiēlam saka. ”Paskaties uz sienām, kas ir apzīmētas ar čūsku un citu dzīvnieku attēliem. Un izraēlieši tos pielūdz!” Ecēhiēls visu redz un redzēto pieraksta.

Gūstekņi atstāj Jeruzalemi

”Vai tu redzi, ko slepenībā dara izraēliešu vadoņi?” Jehova Ecēhiēlam jautā. Jā, arī to viņš redz. Viņš redz 70 vīriešus, kas pielūdz viltus dievus. Viņi saka: ”Jehova mūs neredz. Viņš ir atstājis zemi.”

Tad Jehova Ecēhiēlam parāda sievietes pie tempļa ziemeļu vārtiem. Viņas tur sēž un pielūdz viltus dievu Tammusu. Un pie Jehovas tempļa ieejas ir kaut kādi vīrieši. Viņu ir apmēram 25. Ecēhiēls redz viņus. Viņi klanās pret austrumiem un pielūdz sauli!

”Šie cilvēki mani nemaz neciena,” Jehova saka. ”Viņi ne tikai dara sliktu, bet iet uz manu templi un dara to tur!” Tāpēc Jehova sola: ”Viņi sajutīs manu dusmu spēku. Man viņu nebūs žēl, kad viņi tiks iznīcināti.”

Ir pagājuši tikai trīs gadi kopš dienas, kad Jehova parādīja Ecēhiēlam šos notikumus, un izraēlieši saceļas pret ķēniņu Nebukadnecaru. Tāpēc ķēniņš dodas ar tiem karot. Pēc pusotra gada babilonieši izlaužas cauri Jeruzalemes mūriem un nodedzina pilsētu līdz pamatiem. Lielākā daļa cilvēku tiek nogalināti vai aizvesti gūstā uz Babiloniju.

Kāpēc Jehova ir pieļāvis, ka pār izraēliešiem nāk tik šausmīga iznīcība? Pareizi, tas ir noticis tāpēc, ka viņi nav klausījuši Jehovam un nav ievērojuši viņa likumus. Tas mums parāda, cik svarīgi ir vienmēr darīt to, ko Dievs liek.

Sākumā tikai nedaudziem cilvēkiem ir atļauts palikt Izraēla zemē. Ķēniņš Nebukadnecars ieceļ par šo cilvēku vadītāju jūdu, vārdā Gedalja. Bet tad kādi izraēlieši nogalina Gedalju. Nu cilvēki ir nobijušies, ka babilonieši nāks un notikušā dēļ iznīcinās viņus visus. Tāpēc viņi ar varu paņem sev līdzi Jeremiju un aizbēg uz Ēģipti.

Šo notikumu dēļ Izraēla zeme paliek pavisam bez iedzīvotājiem. Neviens nedzīvo zemē 70 gadus. Tā ir pilnīgi tukša. Bet Jehova apsola, ka pēc 70 gadiem viņš atvedīs tautu atpakaļ tās zemē. Kas pa to laiku notiek ar Dieva tautu Babilonijā, uz kurieni tā ir aizvesta? To mēs uzzināsim.

2. Ķēniņu 25:1—26; Jeremijas 29:10; Ecēhiēla 1:1—3; 8:1—18.Jautājumi

 • Kas notiek ar Jeruzalemi un ar izraēliešiem, kā redzams attēlā?
 • Kas ir Ecēhiēls, un ko Jehova viņam parāda?
 • Ko Jehova apsola, tāpēc ka izraēlieši viņu vairs neciena?
 • Ko dara ķēniņš Nebukadnecars, kad izraēlieši pret viņu saceļas?
 • Kāpēc Jehova pieļauj, ka pār izraēliešiem nāk tik šausmīga iznīcība?
 • Kā Izraēla zeme paliek pavisam bez iedzīvotājiem, un cik ilgi tur neviens nedzīvo?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 25:1—26.

  Kas bija Cedekija? Kas ar viņu notika, un kāds Bībeles pravietojums tā piepildījās? (2. Ķēn. 25:5—7; Ecēh. 12:13—15.)

  No kā Jehova prasīja atbildību par izraēliešu neuzticību? (2. Ķēn. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2. Laiku 36:14, 17.)

 • Izlasiet Ecēhiēla 8:1—18.

  Kādā ziņā kristīgās baznīcas līdzinās atkritējiem Izraēlā, kuri pielūdza sauli? (Ecēh. 8:16; Jes. 5:20, 21; Jāņa 3:19—21; 2. Tim. 4:3.)