Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

75. stāsts: Četri zēni Babilonijā

75. stāsts: Četri zēni Babilonijā

ĶĒNIŅŠ Nebukadnecars aizved uz Babiloniju visus izglītotākos izraēliešus. Pēc tam ķēniņš izvēlas no viņiem izskatīgākos un gudrākos jauniešus. Četrus no viņiem tu šeit redzi. Viens ir Daniēls, bet pārējos trīs babilonieši sauc par Sadrahu, Mesahu un Abed-Nego.

Nebukadnecars ir nodomājis apmācīt jauniešus, lai tie varētu kalpot viņa pilī. Pēc trīs gadu mācībām viņš izvēlēsies tikai pašus gudrākos, kas palīdzēs viņam atrisināt dažādas problēmas. Ķēniņš grib, lai zēni mācību laikā būtu stipri un veseli. Tāpēc viņš saviem kalpiem pavēl dot visiem zēniem to pašu bagātīgo ēdienu un vīnu, ko saņem viņš pats un viņa ģimene.

Daniēls, Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego paskaidro savus uzskatus

Paskaties uz jauno Daniēlu. Vai zini, ko viņš saka Nebukadnecara galvenajam kalpotājam Aspenasam? Daniēls paziņo, ka viņš negrib ēst no bagātīgi klātā ķēniņa galda. Bet Aspenass ir uztraucies. ”Ķēniņš ir izlēmis, ko jums ēst un ko dzert,” viņš saka. ”Ja jūs neizskatīsieties tikpat veselīgi kā pārējie jaunieši, viņš var mani nogalināt.”

Tāpēc Daniēls dodas pie sarga, kam Aspenass ir uzticējis rūpēties par Daniēlu un viņa trīs draugiem. ”Pārbaudi, lūdzu, mūs 10 dienu laikā,” viņš saka. ”Dod mums ēst dārzeņus un dzert ūdeni. Tad salīdzini mūs ar jauniešiem, kas ēd ķēniņa ēdienu, un novērtē, kuri izskatās labāk.”

Sargs ir ar mieru to izdarīt. Pēc 10 dienām Daniēls un trīs viņa draugi izskatās veselīgāki par visiem pārējiem jauniešiem. Tāpēc sargs ļauj viņiem arī turpmāk ēst dārzeņus, nevis to, ko dod ķēniņš.

Kad ir pagājuši trīs gadi, visus jauniešus aizved pie Nebukadnecara. Pēc sarunas ar viņiem visiem ķēniņš redz, ka visgudrākie ir Daniēls un viņa trīs draugi. Tāpēc ķēniņš patur šos četrus jauniešus, lai tie viņam palīdzētu pilī. Vienmēr, kad ķēniņš uzdod jautājumus vai liek atrisināt grūtas problēmas, Daniēls, Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego zina desmitreiz vairāk nekā visi ķēniņa priesteri un gudrie vīri.

Daniēla 1:1—21.Jautājumi

 • Kas ir četri attēlā redzamie jaunieši, un kāpēc viņi ir Babilonijā?
 • Ko Nebukadnecars ir nodomājis darīt ar četriem jauniešiem, un ko viņš pavēl saviem kalpiem?
 • Ko Daniēls saka par ēdieniem un dzērieniem, kas tiek izsniegti viņam un trim viņa draugiem?
 • Kā Daniēls un trīs viņa draugi izskatās salīdzinājumā ar pārējiem jauniešiem, pēc tam kad desmit dienas ir ēduši dārzeņus?
 • Kā Daniēls un trīs viņa draugi nonāk ķēniņa pilī, un kādā ziņā viņi ir pārāki par priesteriem un gudrajiem vīriem?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Daniēla 1:1—21.

  Kas ir jādara, ja gribam pretoties kārdinājumiem un pārvarēt savas vājības? (Dan. 1:8; 1. Moz. 39:7, 10; Gal. 6:9.)

  Kādās situācijās mūsdienās jauniešiem var rasties kārdinājums iesaistīties nepareizā rīcībā, ko citi uzskata par patīkamu? (Dan. 1:8; Sal. Pam. 20:1; 2. Kor. 6:17—7:1.)

  Ko no stāstījuma par četriem jaunajiem ebrejiem var mācīties par laicīgās izglītības iegūšanu? (Dan. 1:20; Jes. 54:13; 1. Kor. 3:18—20.)