Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

74. stāsts: Bezbailīgs cilvēks

74. stāsts: Bezbailīgs cilvēks

REDZI, kā cilvēki zobojas par šo jauno vīrieti? Vai tu zini, kas viņš ir? Tas ir Jeremija. Viņš ir ļoti ievērojams Dieva pravietis.

Cilvēki izsmej Jeremiju

Jehova liek Jeremijam kļūt par pravieti neilgi pēc tam, kad ķēniņš Josija ir sācis iznīcināt elkus visā zemē. Bet Jeremija domā, ka viņš ir pārāk jauns, lai būtu pravietis. Taču Jehova apliecina, ka viņš Jeremijam palīdzēs.

Jeremija mudina izraēliešus pārtraukt slikto rīcību. ”Dievi, ko pielūdz tautas, ir viltus dievi,” viņš saka. Bet daudzi izraēlieši pielūdz elkus, nevis patieso Dievu Jehovu. Kad Jeremija cilvēkiem stāsta, ka Dievs viņus sodīs par slikto rīcību, viņi tikai smejas par Jeremiju.

Aizrit gadi. Josija nomirst, un pēc trim mēnešiem par ķēniņu kļūst viņa dēls Jojakīms. Jeremija nepārtraukti atgādina cilvēkiem: ”Jeruzaleme tiks iznīcināta, ja jūs nemainīsiet savu slikto rīcību.” Tad priesteri sagrābj Jeremiju un kliedz: ”Tu esi pelnījis nāvi par tādiem vārdiem!” Un viņi saka Izraēlas vadoņiem: ”Jeremija ir jānogalina, jo viņš ir runājis sliktu par mūsu pilsētu.”

Ko Jeremija tagad darīs? Viņš nav nobijies! Viņš saka visiem cilvēkiem: ”Jehova mani sūtīja, lai es jums pateiktu šos vārdus. Ja jūs nemainīsiet savu slikto dzīves veidu, Jehova iznīcinās Jeruzalemi. Bet par vienu gan esiet droši: ja jūs mani nogalināsiet, jūs būsiet noslepkavojuši cilvēku, kas nekā slikta nav izdarījis.”

Vadoņi atstāj Jeremiju dzīvu, bet izraēlieši nemaina savu slikto rīcību. Vēlāk Babilonijas ķēniņš Nebukadnecars nāk karot pret Jeruzalemi. Galu galā Nebukadnecars padara izraēliešus par saviem kalpiem. Viņš aizved daudzus tūkstošus cilvēku uz Babiloniju. Iedomājies, kā būtu, ja sveši cilvēki atnāktu un aizvestu tevi projām uz citu zemi.

Jeremijas 1:1—8; 10:1—5; 26:1—16; 2. Ķēniņu 24:1—17.Jautājumi

 • Kas ir attēlā redzamais jaunais vīrietis?
 • Ko Jeremija domā, kad Jehova viņam liek kļūt par pravieti, bet ko Jehova viņam saka?
 • Ko Jeremija pavēsta izraēliešiem?
 • Kā priesteri mēģina apklusināt Jeremiju, un kā kļūst redzams, ka viņš nav nobijies?
 • Kas notiek, kad izraēlieši negrib mainīt savu ļauno rīcību?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Jeremijas 1:1—8.

  Kā Jeremijas piemērs parāda, kas ir vajadzīgs, lai cilvēks varētu kalpot Jehovam? (2. Kor. 3:5, 6.)

  Kāpēc Jeremijas piemērs ir uzmundrinošs jauniem kristiešiem mūsdienās? (Sal. Māc. 12:1; 1. Tim. 4:12.)

 • Izlasiet Jeremijas 10:1—5.

  Kādu iespaidīgu piemēru Jeremija izmanto, lai paskaidrotu, ka ir veltīgi paļauties uz elkiem? (Jer. 10:5; Jes. 46:7; Hab. 2:19.)

 • Izlasiet Jeremijas 26:1—16.

  Jehova Jeremijam pavēlēja ”nenoklusēt neviena vārda”. Kā šo norādījumu mūsdienās, sludinot brīdinošo vēsti, pilda svaidīto atlikums? (Jer. 26:2; 5. Moz. 4:2; Ap. d. 20:27.)

  Ko no Jeremijas var mācīties Jehovas liecinieki, kas mūsdienās dara zināmu Jehovas brīdinājumu tautām? (Jer. 26:8, 12, 14, 15; 2. Tim. 4:1—5.)

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 24:1—17.

  Kādas bēdīgas sekas bija tam, ka Jūdejas iedzīvotāji neklausīja Jehovam? (2. Ķēn. 24:2—4, 14.)