Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

73. stāsts: Pēdējais labais Izraēlas ķēniņš

73. stāsts: Pēdējais labais Izraēlas ķēniņš

JOSIJAM ir tikai astoņi gadi, kad viņš kļūst par divu Izraēla dienvidu cilšu ķēniņu. Tādā vecumā ir diezgan neparasti kļūt par ķēniņu. Tāpēc sākumā vadīt tautu viņam palīdz vecāki cilvēki.

Josija ir valdījis jau septiņus gadus, kad viņš sāk meklēt Jehovas palīdzību. Viņš seko priekšzīmei, ko ir rādījuši tādi labi ķēniņi kā Dāvids, Jošafats un Hiskija. Būdams vēl pusaudzis, Josija rīkojas ļoti drosmīgi.

Ķēniņš Josija ar saviem vīriem iznīcina elkus

Ilgu laiku lielākā daļa izraēliešu ir bijuši ļoti slikti. Viņi pielūdz viltus dievus. Viņi klanās elku priekšā. Tāpēc Josija kopā ar uzticīgiem cilvēkiem dodas iznīdēt zemē viltus pielūgsmi. Tas ir liels darbs, jo ļoti daudz cilvēku pielūdz viltus dievus. Tu vari redzēt, kā Josija un viņam uzticīgie vīrieši sasit elkus.

Pēc tam Josija ieceļ trīs vīriešus, kas ir atbildīgi par Jehovas tempļa labošanu. No cilvēkiem savāktā nauda tiek nodota šiem vīriešiem, lai viņi varētu maksāt par darbu, kas vēl jādara. Tempļa uzkopšanas laikā augstais priesteris Hilkija templī atrod kaut ko ļoti svarīgu. Viņš atrod to pašu likumu grāmatu, ko pirms daudziem, daudziem gadiem Jehova bija licis uzrakstīt Mozum. Ilgu laiku tā bija pazudusi.

Grāmatu aiznes Josijam, un viņš liek to nolasīt viņam priekšā. Klausīdamies, kas ir rakstīts grāmatā, Josija saprot, ka tauta nav ievērojusi Jehovas likumus. Josiju tas ļoti apbēdina, un viņš pārplēš drēbes, kā tu vari redzēt attēlā. Viņš saka: ”Jehova ir dusmīgs uz mums, jo mūsu tēvi nav ievērojuši likumus, kas rakstīti šajā grāmatā.”

Šafans un ķēniņš Josija

Josija pavēl augstajam priesterim Hilkijam uzzināt, ko Jehova ir nolēmis darīt ar tautu. Hilkija dodas pie sievietes, vārdā Hulda, kas ir praviete, un jautā viņai par to. Viņa liek nodot Josijam šādu vēsti no Jehovas: ”Jeruzaleme un visi cilvēki saņems sodu, jo viņi ir pielūguši viltus dievus un zeme ir pilna ļaunuma. Bet tāpēc, ka tu, Josija, esi rīkojies labi, šis sods netiks izpildīts tavas dzīves laikā.”

2. Laiku 34:1—28.Jautājumi

 • Cik gadu ir Josijam, kad viņš kļūst par ķēniņu, un ko viņš sāk darīt, kad ir valdījis septiņus gadus?
 • Ko Josija dara, kā redzams pirmajā attēlā?
 • Ko augstais priesteris atrod tempļa uzkopšanas laikā?
 • Kāpēc Josija saplēš savas drēbes?
 • Kādu vēsti no Jehovas praviete Hulda nodod Josijam?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Laiku 34:1—28.

  Ko no Josijas var mācīties tie, kam ir bijusi grūta bērnība? (2. Laiku 33:21—25; 34:1, 2; Ps. 27:10.)

  Ko Josija Jehovas pielūgsmes labā izdarīja savas valdīšanas astotajā, divpadsmitajā un astoņpadsmitajā gadā? (2. Laiku 34:3, 8.)

  Ko no ķēniņa Josijas un augstā priestera Hilkijas var mācīties par sapulču norises vietu uzturēšanu? (2. Laiku 34:9—13; Sal. Pam. 11:14; 1. Kor. 10:31.)