Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

72. stāsts: Dievs palīdz ķēniņam Hiskijam

72. stāsts: Dievs palīdz ķēniņam Hiskijam

VAI tu zini, kāpēc šis vīrietis saka lūgšanu Jehovam? Kāpēc viņš ir nolicis vēstules Jehovas altāra priekšā? Šis vīrietis ir Hiskija. Viņš ir divu Izraēla dienvidu cilšu ķēniņš. Viņam ir lielas nepatikšanas. Kāpēc?

Ķēniņš Hiskija lūdz Dievu

Tāpēc, ka asīriešu karaspēks jau ir iznīcinājis 10 ziemeļu ciltis. Jehova ir atļāvis, lai tā notiek, jo cilvēki tur bija ļoti slikti. Tagad asīriešu karaspēks ir atnācis cīnīties arī pret divu cilšu ķēniņvalsti.

Asīrijas ķēniņš nupat ir atsūtījis ķēniņam Hiskijam vēstules. Tās ir vēstules, ko Hiskija ir izlicis Dieva priekšā. Vēstulēs ir izsmiets Jehova un teikts, lai Hiskija padodas. Tāpēc Hiskija lūdz: ”Ak, Jehova, izglāb mūs no Asīrijas ķēniņa! Tad visas tautas zinās, ka vienīgi tu esi Dievs.” Vai Jehova uzklausīs Hiskiju?

Hiskija ir labs ķēniņš. Viņš nav tāds kā sliktie 10 ziemeļu cilšu ķēniņi vai kā viņa tēvs, sliktais ķēniņš Ahass. Hiskija ir bijis paklausīgs visiem Jehovas likumiem. Tāpēc tad, kad Hiskija ir beidzis lūgšanu, pravietis Jesaja viņam sūta šādu vēsti no Jehovas: ”Asīrijas ķēniņš neienāks Jeruzalemē. Neviens no viņa kareivjiem tai pat nepietuvosies. Viņi neizšaus nevienu pašu bultu uz pilsētas pusi.”

Apskati attēlu šajā lappusē. Vai zini, kas ir visi šie mirušie kareivji? Tie ir asīrieši. Jehova sūta savu eņģeli, un vienā naktī eņģelis nogalina 185000 asīriešu kareivju. Tāpēc Asīrijas ķēniņš atmet savu nodomu un dodas mājup.

Nogalināti asīriešu kareivji

Divu cilšu ķēniņvalsts ir glābta, un cilvēki kādu laiku dzīvo mierā. Bet pēc Hiskijas nāves par ķēniņu kļūst viņa dēls Manase. Manase un vēlāk viņa dēls Amons ir ļoti slikti ķēniņi. Tāpēc zeme atkal pildās ar noziegumiem un vardarbību. Kad ķēniņu Amonu noslepkavo viņa paša kalpi, viņa dēls Josija tiek iecelts par divu cilšu valsts ķēniņu.

2. Ķēniņu 18:1—36; 19:1—37; 21:1—25.Jautājumi

 • Kas ir attēlā redzamais cilvēks, un kāpēc viņam ir lielas nepatikšanas?
 • Kādas vēstules Hiskija ir izlicis Dieva priekšā, un ko Hiskija lūdz?
 • Kāds ķēniņš ir Hiskija, un kādu vēsti Jehova viņam sūta ar pravieša Jesajas starpniecību?
 • Ko Jehovas eņģelis izdara ar asīriešiem, kā redzams zīmējumā?
 • Kas notiek pēc Hiskijas nāves?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 18:1—36.

  Kā asīriešu pārstāvis Rab-Šaks cenšas vājināt izraēliešu ticību? (2. Ķēn. 18:19, 21; 2. Moz. 5:2; Ps. 64:4.)

  Kādā ziņā Jehovas liecinieki seko Hiskijas piemēram, kad citi viņiem pretojas? (2. Ķēn. 18:36; Ps. 39:2; Sal. Pam. 26:4; 2. Tim. 2:24.)

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 19:1—37.

  Kā Jehovas kalpi mūsdienās rīkojas līdzīgi Hiskijam, ja nonāk grūtībās? (2. Ķēn. 19:1, 2; Sal. Pam. 3:5, 6; Ebr. 10:24, 25; Jēk. 5:14, 15.)

  Kādu trīskāršu sakāvi piedzīvoja ķēniņš Sanheribs, un ko viņš pravietiski attēlo? (2. Ķēn. 19:32, 35, 37; Atkl. 20:2, 3.)

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 21:1—6, 16.

  Kāpēc var teikt, ka Manase bija viens no ļaunākajiem ķēniņiem, kādi jebkad valdījuši Jeruzalemē? (2. Laiku 33:4—6, 9.)