VAI tu zini, par ko runā šī meitenīte? Viņa stāsta savai kundzei par Jehovas pravieti Elīsu un tiem brīnumiem, ko Jehova palīdz viņam darīt. Kundze neko nezina par Jehovu, jo viņa nav izraēliete. Uzzināsim, kāpēc šī meitene atrodas kundzes mājās.

Kundze ir sīriete. Viņas vīrs ir Naāmans, sīriešu karaspēka virspavēlnieks. Sīrieši bija paņēmuši izraēliešu meitenīti gūstā un atveduši viņu Naāmana sievai par kalponi.

Naāmana sieva un viņas kalpone

Naāmanam ir ļauna slimība, ko sauc par spitālību. Šīs slimības dēļ cilvēkam var pat izkrist miesas gabali. Tāpēc meitenīte Naāmana sievai saka: ”Būtu labi, ja mans kungs varētu aiziet pie Jehovas pravieša Izraēlā. Pravietis varētu izdziedināt viņu no spitālības.” Vēlāk tas tiek pastāstīts kundzes vīram.

Naāmans ļoti grib, lai viņu izdziedinātu, tāpēc nolemj doties uz Izraēlu. Nonācis Izraēlā, viņš iet uz Elīsas mājām. Elīsa liek savam kalpam iziet pretī Naāmanam un pateikt, lai viņš iet un mazgājas Jordānā septiņas reizes. Naāmans ļoti sadusmojas par šādiem vārdiem un saka: ”Upes manā dzimtenē ir labākas par jebkuru upi Izraēlā!” To pateicis, viņš aiziet.

Bet viens no viņa kalpiem saka: ”Kungs, ja Elīsa būtu tev teicis darīt kaut ko grūtu, tu taču to darītu. Kāpēc tad tu nevarētu nomazgāties, kā viņš tev teica?” Naāmans paklausa savam kalpam, dodas pie Jordānas un iegremdējas upē septiņas reizes. Kad viņš to ir izdarījis, viņa miesa kļūst stingra un vesela!

Naāmans ir ļoti laimīgs. Viņš atgriežas pie Elīsas un saka: ”Tagad es gan zinu, ka Izraēla Dievs ir vienīgais patiesais Dievs uz visas zemes. Tāpēc, lūdzu, pieņem no manis šo dāvanu.” Taču Elīsa atbild: ”Nē, es to neņemšu.” Elīsa zina, ka nebūtu pareizi ņemt dāvanu, jo Jehova taču bija tas, kas izdziedināja Naāmanu. Bet Elīsas kalps Gehazis grib dāvanu dabūt sev.

Ko Gehazis dara? Kad Naāmans ir prom, Gehazis steidzas viņu panākt. ”Elīsa mani sūtīja tev pateikt, ka viņš vēlētos kaut ko no tavām dāvanām draugiem, kas nupat atnāca ciemos,” Gehazis saka. Tie, protams, ir meli. Taču Naāmans nezina, ka tie ir meli, tāpēc viņš iedod Gehazim dažas no dāvanām, kas viņam ir līdzi.

Kad Gehazis atgriežas mājās, Elīsa jau zina, ko viņš ir izdarījis. Elīsam to ir pateicis Jehova. Lūk, ko Elīsa saka: ”Tāpēc, ka tu esi tik slikti rīkojies, Naāmana spitālība pielips tev.” Un tūlīt pat tā arī notiek!

Ko mēs mācāmies no visiem šiem notikumiem? Pirmkārt, to, ka mums jābūt tādiem pašiem, kāda bija mazā meitenīte, un jārunā par Jehovu. Tas var dot daudz labuma. Otrkārt, mēs nedrīkstam būt lepni, kāds sākumā bija Naāmans. Mums ir jāklausa Dieva kalpiem. Un, treškārt, mēs nedrīkstam melot, kā to darīja Gehazis. Vai nav tiesa, ka mēs, lasot Bībeli, varam daudz ko iemācīties?

2. Ķēniņu 5:1—27.Jautājumi

 • Ko attēlā redzamā meitene saka sievietei?
 • Kas ir attēlā redzamā sieviete, un ko meitene dara viņas mājā?
 • Ko Elīsa liek savam kalpam sacīt Naāmanam, un kāpēc Naāmans sadusmojas?
 • Kas notiek, kad Naāmans paklausa saviem kalpiem?
 • Kāpēc Elīsa nepieņem Naāmana dāvanu, bet ko izdara Gehazis?
 • Kas notiek ar Gehazi, un ko no tā var mācīties?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 5:1—27.

  Ko no mazās izraēliešu meitenes var mācīties bērni un jaunieši mūsdienās? (2. Ķēn. 5:3; Ps. 8:3; 148:12, 13.)

  Kāpēc tad, ja mums tiek dots uz Bībeli balstīts padoms, būtu jāatceras Naāmana piemērs? (2. Ķēn. 5:15; Ebr. 12:5, 6; Jēk. 4:6.)

  Ko var mācīties, ja salīdzina Elīsas un Gehaža rīcību? (2. Ķēn. 5:9, 10, 14—16, 20; Mat. 10:8; Ap. d. 5:1—5; 2. Kor. 2:17.)