Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

68. stāsts: Atdzīvojas divi zēni

68. stāsts: Atdzīvojas divi zēni

KĀ JUSTOS tava mamma, ja tu būtu miris un pēc tam atkal atdzīvotos? Viņa būtu ļoti laimīga! Bet vai cilvēks, kas ir nomiris, var atkal dzīvot? Vai kādreiz kaut kas tāds ir noticis?

Paskaties uz šo vīrieti un sievieti ar puisēnu. Vīrietis ir pravietis Elija. Sieviete ir atraitne no Sareptas, un zēns ir viņas dēls. Kādu dienu šis zēns saslimst. Viņam kļūst arvien sliktāk, un drīz viņš nomirst. Tad Elija sievietei saka: ”Dod zēnu man.”

Ēlija kopā ar atraitni un viņas augšāmcelto dēlu

Elija uznes mirušo bērnu augšstāvā un noliek savā gultā. Tad viņš saka lūgšanu: ”Jehova, lūdzu, atdzīvini zēnu!” Un zēns sāk elpot! Elija nones viņu atpakaļ un saka sievietei: ”Redzi, tavs dēls ir dzīvs!” Tieši tāpēc māte ir tik laimīga.

Kādu citu ievērojamu Jehovas pravieti sauc Elīsa. Viņš ir Elijas palīgs. Bet ar laiku Jehova arī Elīsu sāk izmantot, lai darītu brīnumus. Reiz Elīsa dodas uz Sunemu, un kāda sieviete, kas dzīvo šajā pilsētā, ļoti laipni izturas pret viņu. Vēlāk šai sievietei piedzimst dēls.

Bērns jau ir paaudzies, kad kādu rītu viņš dodas palīgā savam tēvam, kas strādā tīrumā. Pēkšņi zēns iesaucas: ”Man sāp galva!” Nogādāts mājās, zēns mirst. Cik bēdīga tagad ir viņa māte! Viņa tūlīt pat iet pakaļ Elīsam.

Ieradies pie sievietes, Elīsa dodas uz istabu, kurā guļ mirušais bērns. Viņš lūdz Jehovu un noguļas pār zēnu. Drīz zēna ķermenis kļūst silts, un viņš nošķaudās septiņas reizes. Cik laimīga ir māte, kad viņa ienāk un ierauga, ka zēns ir dzīvs!

Ir nomiruši ļoti daudzi cilvēki. Tas ir sagādājis lielas bēdas viņu ģimenes locekļiem un draugiem. Mēs nespējam atdzīvināt mirušos. Bet Jehova to spēj. Vēlāk mēs uzzināsim, kā viņš atgriezīs dzīvē daudzus miljonus cilvēku.

1. Ķēniņu 17:8—24; 2. Ķēniņu 4:8—37.


Jautājumi

 • Kas ir trīs attēlā redzamie cilvēki, un kas notiek ar zēnu?
 • Ko lūgšanā saka Elija, un kas notiek pēc tam?
 • Kā sauc Elijas palīgu?
 • Kāpēc kāda sieviete no Sunemas atved Elīsu uz savām mājām?
 • Ko dara Elīsa, un kas notiek ar mirušo zēnu?
 • Ko spēj izdarīt Jehova, kā redzams no tā, ko paveica Elija un Elīsa?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 17:8—24.

  Kā tika pārbaudīta Elijas paklausība un ticība? (1. Ķēn. 17:9; 19:1—4, 10.)

  Kāpēc var teikt, ka atraitnei no Sareptas bija ļoti stipra ticība? (1. Ķēn. 17:12—16; Lūk. 4:25, 26.)

  Kā tas, ko pieredzēja atraitne no Sareptas, apstiprina Jēzus vārdus, kas lasāmi Mateja 10:41, 42? (1. Ķēn. 17:10—12, 17, 23, 24.)

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 4:8—37.

  Ko no sievietes, kas dzīvoja Sunemā, var mācīties par viesmīlību? (2. Ķēn. 4:8; Lūk. 6:38; Rom. 12:13; 1. Jāņa 3:17.)

  Kā mēs varam parādīt laipnību Dieva kalpiem? (Ap. d. 20:35; 28:1, 2; Gal. 6:9, 10; Ebr. 6:10.)