Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

66. stāsts: Ļaunā ķēniņiene Izebele

66. stāsts: Ļaunā ķēniņiene Izebele

PĒC ķēniņa Jerobeāma nāves visi ķēniņi, kas valda pār Izraēla 10 cilšu valsti ziemeļos, ir slikti. Ķēniņš Ahabs ir vissliktākais no viņiem visiem. Vai zini, kāpēc? Galvenokārt tāpēc, ka viņa sieva ir ļaunā ķēniņiene Izebele.

Izebele nav izraēliete. Viņa ir Sidonas ķēniņa meita. Viņa pielūdz viltus dievu Baālu un panāk, ka arī Ahabs un daudzi izraēlieši sāk pielūgt Baālu. Izebele ienīst Jehovu un nogalina daudzus viņa praviešus. Citiem praviešiem ir jāslēpjas alās, lai arī viņus nenogalinātu. Ja Izebelei kaut ko iegribas, viņa var pat nogalināt cilvēku, lai dabūtu kāroto.

Kādu dienu ķēniņš Ahabs ir ļoti noskumis. Tāpēc Izebele viņam jautā: ”Kāpēc tu šodien esi bēdīgs?”

”Mani apbēdināja saruna ar Nabotu,” Ahabs atbild. ”Es gribēju nopirkt viņa vīna dārzu. Bet viņš teica, ka dārzu man nedošot.”

”Neraizējies,” Izebele saka. ”Es tev to dabūšu.”

Izebele uzraksta vēstules dažiem tautas vadītājiem, kas dzīvo tajā pašā pilsētā, kurā Nabots. ”Sameklējiet kādus neliešus, kas pateiktu, ka Nabots ir lādējis Dievu un ķēniņu,” viņa tiem raksta. ”Tad izvediet Nabotu ārā no pilsētas un nomētājiet ar akmeņiem, lai viņš mirst.”

Tiklīdz Izebele uzzina, ka Nabots ir miris, viņa saka Ahabam: ”Ej tagad un paņem viņa vīna dārzu.” Vai tu nepiekrīti, ka Izebele ir pelnījusi sodu par tik šausmīgu rīcību?

Ķēniņiene Izebele

Paiet kāds laiks, un Jehova sūta cilvēku, vārdā Jehus, sodīt Izebeli. Izdzirdējusi, ka Jehus drīz būs klāt, Izebele uzkrāso acis un uzpošas, lai izskatītos skaistāka. Bet, kad Jehus ir ieradies un ieraudzījis Izebeli logā, viņš sauc vīriešiem, kas atrodas pilī: ”Metiet viņu zemē!” Vīrieši paklausa; to tu redzi attēlā. Viņi nomet Izebeli zemē, un viņa mirst. Tā pienāk gals ļaunajai ķēniņienei Izebelei.

1. Ķēniņu 16:29—33; 18:1—4; 21:1—16; 2. Ķēniņu 9:30—37.Jautājumi

 • Kas ir Izebele?
 • Kāpēc ķēniņš Ahabs kādu dienu ir noskumis?
 • Ko Izebele izdara, lai dabūtu savam vīram Ahabam Nabota vīna dārzu?
 • Ko Jehova sūta sodīt Izebeli?
 • Kas notiek, kad Jehus ierodas Izebeles pilī, kā redzams attēlā?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 16:29—33 un 18:3, 4.

  Cik slikti bija apstākļi Izraēlā ķēniņa Ahaba valdīšanas laikā? (1. Ķēn. 16:33.)

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 21:1—16.

  Kā kļuva redzams, ka Nabots ir drosmīgs un Jehovam uzticīgs cilvēks? (1. Ķēn. 21:1—3; 3. Moz. 25:23—28.)

  Ko no gadījuma ar Ahabu var mācīties par to, kā būtu jārīkojas, ja mūs ir pārņēmis sarūgtinājums? (1. Ķēn. 21:4; Rom. 5:3—5.)

 • Izlasiet 2. Ķēniņu 9:30—37.

  Ko var mācīties no tā, cik dedzīgi Jehus pildīja Jehovas gribu? (2. Ķēn. 9:4—10; 2. Kor. 9:1, 2; 2. Tim. 4:2.)