Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

65. stāsts: Ķēniņvalsts tiek pārdalīta

65. stāsts: Ķēniņvalsts tiek pārdalīta

VAI tu zini, kāpēc šis vīrietis plēš gabalos savus svārkus? To darīt viņam teica Jehova. Šis vīrietis ir Dieva pravietis Ahija. Vai tu zini, kas ir pravietis? Pravietis ir tāds cilvēks, kuram Dievs jau iepriekš pasaka, kas notiks nākotnē.

Ahija un Jerobeāms

Ahija šeit sarunājas ar Jerobeāmu. Jerobeāms ir cilvēks, kam Salamans bija uzticējis pārraudzīt celtniecības darbus. Saticis uz ceļa Jerobeāmu, Ahija izdara kaut ko neparastu. Viņš novelk jaunos svārkus, kas viņam ir mugurā, un saplēš tos 12 gabalos. Jerobeāmam viņš saka: ”Paņem sev 10 gabalus.” Vai zini, kāpēc Ahija dod Jerobeāmam 10 gabalus?

Ahija paskaidro, ka Jehova ir nolēmis atņemt Salamanam ķēniņvalsti. Viņš paziņo, ka Jehova dos 10 ciltis Jerobeāmam. Tas nozīmē, ka paliks tikai divas ciltis, pār ko varēs valdīt Salamana dēls Rehabeāms.

Kad Salamans izdzird, ko Ahija ir pateicis Jerobeāmam, viņš ļoti sadusmojas. Viņš mēģina Jerobeāmu nogalināt. Bet Jerobeāms aizbēg uz Ēģipti. Pēc kāda laika Salamans nomirst. Viņš ir bijis ķēniņš 40 gadus, un tagad par ķēniņu kļūst viņa dēls Rehabeāms. Jerobeāms, atrazdamies tālu prom Ēģiptē, uzzina, ka Salamans ir miris, un tāpēc atgriežas Izraēlā.

Rehabeāms nav labs ķēniņš. Viņš pret tautu ir vēl nejaukāks nekā Salamans. Jerobeāms un citi ievērojami vīri iet pie ķēniņa Rehabeāma un lūdz, lai viņš izturētos labāk pret tautu. Bet Rehabeāms neklausa. Viņš pat kļūst vēl nejaukāks nekā agrāk. Tāpēc cilvēki ieceļ Jerobeāmu par ķēniņu 10 ciltīm, un Rehabeāms paliek par ķēniņu divām ciltīm: Benjamīna un Jūdas ciltij.

Jerobeāms negrib, ka viņa tauta ietu uz Jeruzalemi un pielūgtu Jehovu templī. Tāpēc viņš uztaisa divus zelta teļus un izdara tā, lai 10 cilšu ķēniņvalstī cilvēki pielūgtu šos teļus. Drīz zeme ir pilna ar noziedzību un vardarbību.

Nepatikšanas ir arī divu cilšu ķēniņvalstī. Nav pagājuši pat pieci gadi, kopš Rehabeāms ir ķēniņš, kad pret Jeruzalemi nāk karot Ēģiptes ķēniņš. Viņš paņem daudzus dārgumus no Jehovas tempļa. Tātad tikai īsu laiku templis paliek tāds pats, kā tika uzbūvēts.

1. Ķēniņu 11:26—43; 12:1—33; 14:21—31.Jautājumi

 • Kā sauc abus attēlā redzamos vīriešus, un kas viņi ir?
 • Ko Ahija izdara ar svārkiem, kas viņam ir mugurā, un ko tas nozīmē?
 • Ko Salamans mēģina izdarīt ar Jerobeāmu?
 • Kāpēc cilvēki ieceļ Jerobeāmu par ķēniņu desmit ciltīm?
 • Kāpēc Jerobeāms uztaisa divus zelta teļus, un kas visā zemē notiek drīz pēc tam?
 • Kas notiek ar divu cilšu ķēniņvalsti un ar Jehovas templi Jeruzalemē?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 11:26—43.

  Kāds cilvēks bija Jerobeāms, un ko Jehova viņam apsolīja, ja viņš ievērotu Jehovas likumus? (1. Ķēn. 11:28, 38.)

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 12:1—33.

  Ko bērnu vecāki un draudzes vecākie no Rehabeāma sliktā piemēra var mācīties par nepareizu varas izmantošanu? (1. Ķēn. 12:13; 1. Pēt. 5:2, 3.)

  Kur jaunieši mūsdienās var meklēt uzticamu vadību, kad viņiem dzīvē jāpieņem nopietni lēmumi? (1. Ķēn. 12:6, 7; Sal. Pam. 1:8, 9; 2. Tim. 3:16, 17; Ebr. 13:7.)

  Kāpēc Jerobeāms nolēma izveidot divus viltus pielūgsmes centrus, un kā šāda rīcība atklāja, ka viņš netic Jehovam? (1. Ķēn. 11:37; 12:26—28.)

  Kas pamudināja desmit cilšu ķēniņvalsts iedzīvotājus atkāpties no patiesās pielūgsmes? (1. Ķēn. 12:32, 33.)