Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

64. stāsts: Salamans uzbūvē templi

64. stāsts: Salamans uzbūvē templi

PIRMS nāves Dāvids atstāj Salamanam plānus, ko viņam ir devis Dievs; tajos ir parādīts, kā būvēt Jehovas templi. Ceturtajā valdīšanas gadā Salamans sāk būvēt templi, un paiet septiņarpus gadi, līdz tas ir pabeigts. Desmitiem tūkstošu cilvēku strādā tempļa būvniecībā, un šī ēka izmaksā milzum daudz naudas. Tas ir tāpēc, ka tiek izmantots ļoti daudz zelta un sudraba.

Templī ir divas galvenās telpas, tāpat kā tas bija saiešanas teltī. Bet šīs telpas ir divreiz lielākas par tām, kas bija saiešanas teltī. Salamans liek novietot derības šķirstu tempļa tālākajā telpā, bet pārējie priekšmeti, kas atradās saiešanas teltī, tiek nolikti otrā telpā.

Kad templis ir gatavs, notiek lieli svētki. Tu vari redzēt attēlā Salamanu, kas ir nometies ceļos tempļa priekšā un saka lūgšanu. ”Pat visas debesis nav pietiekami lielas, lai tevi ietvertu sevī,” Salamans saka Jehovam, ”kur nu vēl šis templis varētu tevi ietvert. Bet, lūdzu, mans Dievs, uzklausi savu tautu, kad tā teiks tev lūgšanas šajā vietā.”

Ķēniņš Salamans saka lūgšanu

Kad Salamans ir beidzis lūgšanu, no debesīm krīt uguns. Tā sadedzina dzīvniekus, kas ir upurēti Dievam. Un templi piepilda Jehovas sūtīta spoža gaisma. Tas parāda, ka Jehova klausās un ka viņam patīk templis un Salamana lūgšana. Turpmāk nevis saiešanas telts, bet templis ir tā vieta, kur cilvēki nāk pielūgt Dievu.

Ilgu laiku Salamans valda ļoti gudri un tauta ir laimīga. Bet Salamans apprec daudzas svešzemnieces, kas nepielūdz Jehovu. Vai tu redzi, kā viena no viņām pielūdz elku? Beigu beigās Salamana sievas panāk, ka arī viņš sāk pielūgt citus dievus. Vai zini, kas notiek, kad Salamans sāk tā darīt? Viņš vairs neizturas labi pret tautu. Viņš kļūst nežēlīgs, un cilvēki vairs nav laimīgi.

Ķēniņš Salamans pielūdz elku

Šī iemesla dēļ Jehova ir dusmīgs uz Salamanu; viņš saka: ”Es tev atņemšu ķēniņvalsti un došu to citam cilvēkam. Es to darīšu nevis tavā dzīves laikā, bet tad, kad valdīs tavs dēls. Tomēr es neatņemšu tavam dēlam visus cilvēkus, kas dzīvo ķēniņvalstī.” Paskatīsimies, kā tas notiks.

1. Laiku 28:9—21; 29:1—9; 1. Ķēniņu 5:15—32; 2. Laiku 6:12—42; 7:1—5; 1. Ķēniņu 11:9—13.Jautājumi

 • Cik ilgs laiks paiet, kamēr Salamans uzbūvē Jehovas templi, un kāpēc šī ēka izmaksā tik dārgi?
 • Cik galveno istabu ir templī, un kas tiek novietots tālākajā telpā?
 • Ko Salamans saka lūgšanā, kad templis ir pabeigts?
 • Kā Jehova parāda, ka viņam patika Salamana lūgšana?
 • Uz ko Salamanu pamudina viņa sievas, kas ir svešzemnieces?
 • Kāpēc Jehova ir dusmīgs uz Salamanu, un ko Jehova viņam saka?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Laiku 28:9, 10.

  Kā mums jārīkojas ikdienā, ņemot vērā Dāvida vārdus, kas lasāmi 1. Laiku 28:9, 10? (Ps. 19:15; Filip. 4:8, 9.)

 • Izlasiet 2. Laiku 6:12—21, 32—42.

  Kā Salamans paskaidroja, ka Visaugstais Dievs nevar dzīvot cilvēku celtā namā? (2. Laiku 6:18; Ap. d. 17:24, 25.)

  Ko par Jehovu var uzzināt no Salamana vārdiem, kas lasāmi 2. Laiku 6:32, 33? (Ap. d. 10:34, 35; Gal. 2:6.)

 • Izlasiet 2. Laiku 7:1—5.

  Kas mums būtu jādara, kad pārdomājam, kā Jehova ir svētījis savu tautu, ņemot vērā, ka izraēlieši, redzēdami Jehovas godību, viņu slavēja? (2. Laiku 7:3; Ps. 22:23; 34:2; 96:2.)

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 11:9—13.

  Kādi notikumi Salamana dzīvē parāda, cik svarīgi ir palikt uzticīgam līdz galam? (1. Ķēn. 11:4, 9; Mat. 10:22; Atkl. 2:10.)