Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

63. stāsts: Gudrais ķēniņš Salamans

63. stāsts: Gudrais ķēniņš Salamans

SALAMANS ir tikai pusaudzis, kad kļūst par ķēniņu. Viņš mīl Jehovu un seko labajiem padomiem, ko ir devis viņa tēvs Dāvids. Jehovam Salamans patīk, tāpēc kādu nakti viņš tam sapnī vaicā: ”Salaman, ko tu gribi, lai es tev dodu?”

Salamans atbild: ”Jehova, mans Dievs, es esmu ļoti jauns un nezinu, kā valdīt. Tāpēc dod man tādu gudrību, lai es varētu valdīt pār tavu tautu pareizi.”

Jehovam patīk Salamana lūgums. Viņš saka: ”Tāpēc, ka tu esi lūdzis gudrību, nevis garu mūžu un bagātību, es tev došu vairāk gudrības nekā visiem cilvēkiem, kas jebkad ir dzīvojuši. Taču es tev došu arī to, ko tu nelūdzi: tiklab bagātību, kā arī slavu.”

Pēc neilga laika pie Salamana atnāk divas sievietes un lūdz palīdzību grūtā jautājumā. ”Mēs ar šo sievieti dzīvojam vienā mājā,” paskaidro viena no viņām. ”Man piedzima zēns, un divas dienas vēlāk arī viņai piedzima zēns. Tad kādu nakti viņas zēns nomira. Bet, kamēr es gulēju, viņa nolika savu mirušo bērnu man blakus un paņēma manu bērnu. Kad es pamodos un apskatīju mirušo bērnu, es ieraudzīju, ka tas nav manējais.”

Bet otra sieviete saka: ”Nē! Mans bērns ir dzīvs, bet viņējais ir miris!” Pirmā atbild: ”Nē! Mirušais bērns ir tavs, bet dzīvais ir mans!” Tā sievietes visu laiku strīdas. Ko darīs Salamans?

Viņš liek atnest zobenu un saka: ”Cērtiet dzīvo bērnu divās daļās un dodiet katrai sievietei vienu pusi.”

”Nē!” kliedz īstā māte. ”Lūdzu, nenogaliniet bērnu. Dodiet to viņai!” Bet otra sieviete saka: ”Lai tas netiek nevienai no mums; cērtiet to uz pusēm.”

Ķēniņš Salamans atrisina grūtu jautājumu

Tad Salamans saka: ”Nenogaliniet bērnu! Dodiet to pirmajai sievietei. Viņa ir īstā māte.” Salamans to zina tāpēc, ka īstā māte mīl savu bērnu tik ļoti, ka ir pat gatava viņu atdot otrai sievietei, lai tikai bērnu nenogalinātu. Izdzirdējuši, kā Salamans ir ticis galā ar šo grūto jautājumu, cilvēki priecājas, ka viņiem ir tik gudrs ķēniņš.

Salamana valdīšanas laikā Dievs svētī tautu: zeme dod bagātu kviešu un miežu, vīnogu un vīģu ražu, un ir arī daudz citas pārtikas. Cilvēki valkā labas drēbes un dzīvo labās mājās. Labumu pietiek visiem; to ir pat vairāk nekā pietiekami.

1. Ķēniņu 3:3—28; 5:9—14.Jautājumi

 • Ko Jehova vaicā Salamanam, un kā Salamans atbild?
 • Ko Jehova apsola Salamanam, tāpēc ka viņam patīk Salamana lūgums?
 • Kādā grūtā jautājumā divas sievietes lūdz palīdzību Salamanam?
 • Kā Salamans atrisina grūto uzdevumu, kā redzams attēlā?
 • Kā cilvēkiem klājas Salamana valdīšanas laikā, un kāpēc?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 3:3—28.

  Ko vīrieši, kam mūsdienās tiek uzticēti pienākumi Dieva organizācijā, var mācīties no Salamana izjustajiem vārdiem, kas lasāmi 1. Ķēniņu 3:7? (Ps. 119:105; Sal. Pam. 3:5, 6.)

  Kāpēc Salamana lūgums ir labs piemērs, kas parāda, par ko ir pareizi lūgt Dievu? (1. Ķēn. 3:9, 11; Sal. Pam. 30:8, 9; 1. Jāņa 5:14.)

  Kāda pārliecība mums var būt par lielākā Salamana, Jēzus Kristus, valdīšanu nākotnē, ņemot vērā, kā Salamans atrisināja abu sieviešu strīdu? (1. Ķēn. 3:28; Jes. 9:5, 6; 11:2—4.)

 • Izlasiet 1. Ķēniņu 5:9—14.

  Kā Jehova atbildēja uz Salamana lūgumu dot viņam paklausīgu sirdi? (1. Ķēn. 5:9.)

  Kādai jābūt mūsu attieksmei pret Bībeles pētīšanu, ņemot vērā, kā cilvēki bija gatavi pūlēties, lai dzirdētu Salamana gudrību? (1. Ķēn. 5:9, 14; Jāņa 17:3; 2. Tim. 3:16.)