Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

62. stāsts: Nepatikšanas Dāvida namā

62. stāsts: Nepatikšanas Dāvida namā

KAD Dāvids ir sācis valdīt Jeruzalemē, Jehova dod viņa karaspēkam daudz uzvaru pār ienaidniekiem. Jehova bija apsolījis dot Kanaāna zemi izraēliešiem. Beidzot ar Jehovas palīdzību visa zeme, kas izraēliešiem tika apsolīta, nonāk viņu īpašumā.

Dāvids ir labs valdnieks. Viņš mīl Jehovu. Tūlīt pēc Jeruzalemes ieņemšanas viņš atgādā uz turieni Jehovas derības šķirstu. Un viņš grib uzcelt templi, kur to novietot.

Kad Dāvids ir kļuvis vecāks, viņš izdara lielu kļūdu. Dāvids zina, ka nav pareizi ņemt to, kas pieder citam. Taču kādu vakaru, atrazdamies uz savas pils jumta, viņš paskatās lejup un ierauga ļoti skaistu sievieti. Sievietes vārds ir Batseba, un viņas vīrs Ūrija ir viens no Dāvida kareivjiem.

Dāvids tik ļoti grib iegūt Batsebu, ka pavēl viņu atvest uz savu pili. Viņas vīrs tikmēr ir kaujas laukā. Dāvids guļ ar Batsebu, un vēlāk viņa atklāj, ka viņai būs bērns. Dāvids ir ļoti noraizējies un sūta ziņu karaspēka virspavēlniekam Joābam, lai tas noliek Ūriju kaujinieku priekšējās rindās, kur Ūrija tiktu nogalināts. Kad Ūrija ir miris, Dāvids apprec Batsebu.

Jehova ir ļoti dusmīgs uz Dāvidu. Tāpēc viņš sūta savu kalpu Nātānu, lai tas pateiktu Dāvidam par izdarītajiem grēkiem. Attēlā tu vari redzēt Nātānu, kas runā ar Dāvidu. Dāvids ļoti nožēlo izdarīto, tāpēc Jehova viņu nesoda ar nāvi. Tomēr Jehova saka: ”Tāpēc, ka tu esi tik slikti rīkojies, tavā namā būs daudz nepatikšanu.” Tiešām, Dāvids piedzīvo pamatīgas nepatikšanas!

Nātāns runā ar Dāvidu

Vispirms nomirst Batsebas dēls. Tad Dāvida pirmdzimtais dēls Amnons izdara pārkāpumu: Amnons panāk, ka viņš un viņa māsa Tamāra paliek vienatnē, un tad ar varu piespiež Tamāru gulēt ar viņu. Dāvida dēls Absaloms tā sadusmojas par šo notikumu, ka nogalina Amnonu. Vēlāk Absaloms iekaro daudzu cilvēku labvēlību un pats sevi ieceļ par ķēniņu. Bet Dāvids uzvar karā pret Absalomu, un Absaloms tiek nogalināts. Jā, Dāvidam ir daudz nepatikšanu.

Visu šo notikumu juceklī Batseba dzemdē dēlu, ko nosauc par Salamanu. Kad Dāvids ir jau vecs un slims, viņa dēls Adonja mēģina pats sevi padarīt par ķēniņu. Bet Dāvids liek priesterim Cadokam izliet eļļu uz galvas Salamanam, lai parādītu, ka Salamans būs ķēniņš. Drīz pēc tam Dāvids mirst 70 gadu vecumā. Viņš ir valdījis 40 gadus, bet tagad par Izraēlas ķēniņu kļūst Salamans.

2. Samuēla 11:1—27; 12:1—18; 1. Ķēniņu 1:1—48.Jautājumi

 • Kas ar Jehovas palīdzību beidzot notiek ar Kanaāna zemi?
 • Kas notiek kādu vakaru, kad Dāvids atrodas uz savas pils jumta?
 • Kāpēc Jehova ir ļoti dusmīgs uz Dāvidu?
 • Kas ir attēlā redzamais cilvēks, kuru Jehova ir sūtījis pie Dāvida, un kas, pēc šī cilvēka vārdiem, notiks ar Dāvidu?
 • Kādas nepatikšanas piedzīvo Dāvids?
 • Kas pēc Dāvida kļūst par Izraēlas ķēniņu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Samuēla 11:1—27.

  Kā mūs pasargā tas, ka mums ir daudz darāmā kalpošanā Jehovam?

  Kā gadījās, ka Dāvids sagrēkoja, un kāpēc tas ir brīdinājums Jehovas kalpiem mūsdienās? (2. Sam. 11:2; Mat. 5:27—29; 1. Kor. 10:12; Jēk. 1:14, 15.)

 • Izlasiet 2. Samuēla 12:1—18.

  Ko draudzes vecākie un bērnu vecāki var mācīties no tā, kā Nātāns runāja ar Dāvidu, kad deva tam padomu? (2. Sam. 12:1—4; Sal. Pam. 12:18; Mat. 13:34.)

  Kāpēc Jehova parādīja Dāvidam žēlsirdību? (2. Sam. 12:13; Ps. 32:5; 2. Kor. 7:9, 10.)