Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

56. stāsts: Pirmais Izraēlas ķēniņš Sauls

56. stāsts: Pirmais Izraēlas ķēniņš Sauls
Samuēls svaida Saulu par ķēniņu

SKATIES, Samuēls lej šim cilvēkam uz galvas eļļu. Tā toreiz darīja, lai parādītu, ka cilvēks ir izredzēts par ķēniņu. Jehova saka, lai Samuēls izlej eļļu uz galvas Saulam. Tā ir īpaša eļļa ar saldu smaržu.

Sauls nedomā, ka viņš ir pietiekami labs, lai varētu būt ķēniņš. ”Es esmu no Benjamīna cilts, un šī cilts ir vismazākā Izraēlā,” viņš saka Samuēlam. ”Kāpēc tu saki, ka es būšu ķēniņš?” Jehovam patīk Sauls, jo viņš neizliekas par kaut ko īpašu un svarīgu. Tieši tāpēc Jehova viņu izrauga par ķēniņu.

Sauls tomēr nav nabadzīgs un neievērojams cilvēks. Viņš nāk no bagātas ģimenes un ir ļoti izskatīgs un garš vīrietis. Viņš ir par galvas tiesu garāks nekā visi pārējie Izraēlā! Sauls arī ļoti ātri skrien un ir ļoti stiprs. Cilvēki ir priecīgi, ka Jehova par ķēniņu ir izredzējis Saulu. Viņi visi sauc: ”Lai dzīvo ķēniņš!”

Izraēliešu ienaidnieki ir tikpat stipri kā iepriekš. Viņi joprojām sagādā izraēliešiem daudz nepatikšanu. Drīz pēc Saula iecelšanas par ķēniņu amonieši nāk cīnīties ar izraēliešiem. Bet Sauls sapulcina lielu armiju un izcīna uzvaru pār amoniešiem. Tāpēc tauta ir priecīga, ka Sauls ir ķēniņš.

Gadiem ejot, Saula vadībā izraēlieši izcīna daudz uzvaru pār saviem ienaidniekiem. Saulam ir drosmīgs dēls — Jonatāns. Arī Jonatāns palīdz Izraēlai uzvarēt daudzās kaujās. Filistieši joprojām ir izraēliešu niknākie ienaidnieki. Kādu dienu tūkstošiem filistiešu sapulcējas, lai cīnītos ar izraēliešiem.

Samuēls saka, lai Sauls pagaida, kamēr viņš atnāks un nesīs Jehovam upuri jeb dāvanu. Bet Samuēls kavējas. Sauls baidās, ka filistieši varētu sākt kauju, tāpēc viņš pasteidzas un upurē pats. Beidzot ierodas Samuēls un paziņo, ka Sauls ir bijis nepaklausīgs. ”Jehova izraudzīsies Izraēlai citu ķēniņu,” saka Samuēls.

Vēlāk Sauls atkal ir nepaklausīgs. Tāpēc Samuēls viņam saka: ”Klausīt Jehovam ir labāk nekā dot viņam dāvanu no vislabākajām aitām. Tāpēc, ka tu neesi klausījis Jehovam, tu vairs nebūsi Izraēlas ķēniņš.”

Mēs varam daudz ko iemācīties no šī notikuma. Tas parāda, cik svarīgi ir vienmēr klausīt Jehovam. Mēs redzam arī to, ka labs cilvēks, kāds bija Sauls, var pārmainīties un kļūt slikts. Mēs taču nekad negribam kļūt slikti, vai ne?

1. Samuēla 9.—11. nodaļa; 13:5—14; 14:47—52; 15:1—35; 2. Samuēla 1:23.Jautājumi

 • Paraugieties zīmējumā. Ko dara Samuēls, un kāpēc?
 • Kāpēc Jehovam patīk Sauls, un kāds cilvēks viņš ir?
 • Kā sauc Saula dēlu, un ko viņš izdara?
 • Kāpēc Sauls upurē, nepagaidīdams, kamēr ieradīsies Samuēls?
 • Ko var mācīties no tā, kas Bībelē stāstīts par Saulu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Samuēla 9:15—21 un 10:17—27.

  Kā Saula pazemība viņam ļāva izvairīties no pārsteidzīgas rīcības, kad daži cilvēki runāja par viņu nicīgi? (1. Sam. 9:21; 10:21, 22, 27; Sal. Pam. 17:27.)

 • Izlasiet 1. Samuēla 13:5—14.

  Kāds bija Saula grēks, ko viņš izdarīja Gilgalā? (1. Sam. 10:8; 13:8, 9, 13.)

 • Izlasiet 1. Samuēla 15:1—35.

  Kādu nopietnu grēku Sauls izdarīja, kad bija sagūstījis amalekiešu ķēniņu Agagu? (1. Sam. 15:2, 3, 8, 9, 22.)

  Kā Sauls mēģināja attaisnoties un uzvelt atbildību par savu rīcību citiem? (1. Sam. 15:24.)

  Kāds brīdinājums jāņem vērā, ja mums tiek dots kāds padoms? (1. Sam. 15:19—21; Ps. 141:5; Sal. Pam. 9:8, 9; 11:2.)