Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

55. stāsts: Puisēns kalpo Dievam

55. stāsts: Puisēns kalpo Dievam

VAI tas nav glīts puisēns? Viņa vārds ir Samuēls. Un vīrietis, kas tur roku uz Samuēla galvas, ir Izraēla augstais priesteris Ēlis. Samuēlu pie Ēļa ir atveduši viņa tēvs Elkana un māte Anna.

Samuēls satiek augsto priesteri Ēli

Samuēlam ir tikai četri vai pieci gadi. Tomēr viņš dzīvos šeit, Jehovas saiešanas teltī, kopā ar Ēli un citiem priesteriem. Bet kāpēc Elkana un Anna ir atveduši tik mazu zēnu, kāds ir Samuēls, un grib, lai viņš kalpotu Jehovam saiešanas teltī? Tūlīt uzzināsim.

Vēl pirms pāris gadiem Anna bija ļoti bēdīga. Tas bija tāpēc, ka viņai nevarēja būt bērnu, bet viņa ļoti, ļoti gribēja bērniņu. Tā kādu dienu, atnākusi uz Jehovas saiešanas telti, viņa lūdza: ”Ak, Jehova, neaizmirsti mani! Ja tu dosi man dēlu, es apsolu atdot viņu tev, lai viņš kalpotu tev visu savu mūžu.”

Jehova atbildēja uz Annas lūgšanu, un pēc vairākiem mēnešiem viņa dzemdēja Samuēlu. Anna mīlēja savu puisēnu un sāka viņam stāstīt par Jehovu, kad viņš vēl bija pavisam mazs. Viņa teica savam vīram: ”Tiklīdz Samuēls būs pietiekami paaudzies un viņu vairs nevajadzēs auklēt, es viņu aizvedīšu uz saiešanas telti, lai viņš tur kalpotu Jehovam.”

Mēs redzam attēlā, ka Anna un Elkana tā arī ir izdarījuši. Tā kā vecāki Samuēlu ir tik labi audzinājuši, viņš ir priecīgs, ka var kalpot Jehovam šeit, Jehovas saiešanas teltī. Katru gadu Anna un Elkana nāk uz šo īpašo telti, lai pielūgtu Dievu un apciemotu savu puisēnu. Anna katru gadu atnes jaunus svārkus, ko viņa ir pašuvusi Samuēlam.

Iet gadi, un Samuēls joprojām kalpo Jehovas saiešanas teltī; viņš patīk gan Jehovam, gan arī cilvēkiem. Bet augstā priestera Ēļa dēli Hofnus un Pinehass nemaz nav labi. Viņi rīkojas ļoti slikti, un viņu dēļ arī citi cilvēki neklausa Jehovam. Ēļa pienākums būtu atcelt viņus no priestera amata, bet viņš to nedara.

Jaunais Samuēls nepieļauj, ka viss sliktais, kas notiek saiešanas teltī, liktu viņam pārtraukt kalpošanu Jehovam. Tāpēc, ka Jehovu no tiesas mīl tik maz cilvēku, Jehova jau ilgu laiku ne ar vienu no tiem nav runājis. Bet uzzināsim, kas notiek, kad Samuēls ir nedaudz paaudzies.

Samuēls guļ saiešanas teltī, kad pēkšņi viņu pamodina kāda balss. Viņš atbild: ”Te es esmu.” Viņš pieceļas, aizskrien pie Ēļa un saka: ”Tu mani sauci; te es esmu.”

Bet Ēlis atbild: ”Es tevi nesaucu; ej atpakaļ gultā.” Un Samuēls iet atpakaļ gulēt.

Pēc tam sauciens atskan vēlreiz: ”Samuēl!” Samuēls pieceļas un atkal skrien pie Ēļa. ”Tu mani sauci; te es esmu,” viņš saka. Bet Ēlis atbild: ”Es tevi nesaucu, mans dēls. Ej atpakaļ gulēt.” Un Samuēls atgriežas gultā.

”Samuēl!” balss atskan trešo reizi. Samuēls atkal skrien pie Ēļa. ”Te es esmu; šoreiz taču tu mani esi saucis,” viņš saka. Tagad Ēlis noprot, ka Samuēlu ir saucis Jehova. Tāpēc viņš Samuēlam saka: ”Ej atpakaļ gultā, un, ja kāds tevi sauc vēlreiz, tev ir jāsaka: ”Runā, Jehova, jo tavs kalps klausās.” ”

Tieši tā Samuēls arī saka, izdzirdējis, ka Jehova sauc viņu atkal. Jehova Samuēlam pastāsta, ka ir nolēmis sodīt Ēli un viņa dēlus. Vēlāk Hofnus un Pinehass mirst kaujā ar filistiešiem, bet Ēlis, izdzirdējis par notikušo, krīt, lauž kaklu un arī nomirst. Tā piepildās Jehovas vārdi.

Samuēls izaug un kļūst par pēdējo Izraēla soģi. Kad viņš ir jau vecs, cilvēki viņu lūdz: ”Izvēlies ķēniņu, kas valdītu pār mums.” Samuēls negrib to darīt, jo īstenībā viņu ķēniņš ir Jehova. Bet Jehova Samuēlam saka, lai tas paklausa tautai.

1. Samuēla 1:1—28; 2:11—36; 4:16—18; 8:4—9.Jautājumi

 • Kā sauc attēlā redzamo puisēnu, un kas ir pārējie cilvēki?
 • Ko Anna lūdz kādu dienu, kad ir atnākusi uz Jehovas saiešanas telti, un kā Jehova viņai atbild?
 • Cik vecs ir Samuēls, kad viņu aizved uz saiešanas telti, lai viņš kalpotu Jehovam, un ko viņa māte katru gadu viņam atnes?
 • Kā sauc Ēļa dēlus, un kādi cilvēki viņi ir?
 • Kā Jehova pasauc Samuēlu, un ko viņš tam saka?
 • Par ko Samuēls kļūst, kad ir pieaudzis, un kas notiek, kad viņš ir jau vecs?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Samuēla 1:1—28.

  Kādu priekšzīmi ģimeņu galvām rāda Elkana, uzņemdamies vadību patiesajā pielūgsmē? (1. Sam. 1:3, 21; Mat. 6:33; Filip. 1:10.)

  Ko var mācīties no tā, kā grūtā situācijā rīkojās Anna? (1. Sam. 1:10, 11; Ps. 55:23; Rom. 12:12.)

 • Izlasiet 1. Samuēla 2:11—36.

  Kādā ziņā Ēlis savus dēlus godāja vairāk nekā Jehovu, un kāpēc tas ir brīdinājums mums? (1. Sam. 2:22—24, 27, 29; 5. Moz. 21:18—21; Mat. 10:36, 37.)

 • Izlasiet 1. Samuēla 4:16—18.

  Kādas četras bēdu vēstis paziņo vēstnesis, kas ir ieradies no kaujas lauka, un kas pēc tam notiek ar Ēli?

 • Izlasiet 1. Samuēla 8:4—9.

  Kā izraēlieši ar savu rīcību apvaino Jehovu, un kā mēs varam uzticīgi atbalstīt viņa Valstību? (1. Sam. 8:5, 7; Jāņa 17:16; Jēk. 4:4.)