VAI tu redzi, kas šeit notiek? Tie ir Izraēlas cīnītāji. Vīri, kas ir noliekušies, dzer ūdeni. Vīrs, kas stāv netālu no viņiem, ir soģis Gideons. Viņš vēro, kā cīnītāji dzer ūdeni.

Ieskaties uzmanīgāk, cik dažādi viņi dzer. Daži ir noliekušies ar seju pie paša ūdens. Bet viens no viņiem smeļ ūdeni plaukstā, lai varētu redzēt, kas notiek visapkārt. Tas ir svarīgi, jo Jehova Gideonam teica izvēlēties tikai tos vīriešus, kas dzerot nepārtrauc vērot apkārtni. Pārējos Dievs lika sūtīt mājās. Paskatīsimies, kāpēc.

Izraēliešiem atkal ir daudz nepatikšanu. Tas ir tāpēc, ka viņi nav klausījuši Jehovam. Cilvēki no Midianas valda pār viņiem un dara viņiem pāri. Tāpēc izraēlieši sauc Jehovu pēc palīdzības, un Jehova viņu saucienus uzklausa.

Jehova liek Gideonam sagatavot karaspēku, un Gideons sapulcina 32000 cīnītāju. Pret Izraēlu gatavojas cīnīties 135000 cilvēku liels karaspēks. Bet Jehova Gideonam saka: ”Tev ir pārāk daudz karotāju.” Kāpēc Jehova tā saka?

Ja izraēlieši uzvarētu karā, viņi varētu domāt, ka paši ir izcīnījuši uzvaru. Viņi varētu domāt, ka viņiem nav bijusi vajadzīga Jehovas palīdzība, lai uzvarētu. Tāpēc Jehova Gideonam saka: ”Visiem vīriešiem, kam ir bailes, liec atgriezties mājās.” Kad Gideons tā izdara, 22000 cīnītāju dodas mājup. Tā viņam paliek tikai 10000 vīru, kas var stāties pretī 135000 naidnieka kareivju.

Gideons pārbauda savus vīrus

Bet Jehova saka: ”Tev joprojām ir pārāk daudz karotāju.” Viņš saka, lai Gideons ved vīriešus pie ūdens, liek tiem dzert un tad sūta mājās visus tos, kas noliecas ar seju pie ūdens. ”Es došu tev uzvaru ar tiem 300 vīriem, kas, arī dzerdami ūdeni, novēroja apkārtni,” apsola Jehova.

Pienāk laiks doties cīņā. Gideons sadala savus 300 karotājus trīs grupās. Katram vīram viņš iedod tauri un krūzi ar lāpu iekšā. Ap pusnakti viņi sastājas visapkārt ienaidnieka kareivju nometnei. Tad viņi visi vienlaicīgi pūš taures, sasit krūzes un kliedz: ”Jehovam un Gideonam — zobens!” Uzmodušies no miega, ienaidnieka kareivji ir apmulsuši un nobijušies. Viņi metas bēgt, un izraēlieši uzvar kaujā.

Soģu 6.—8. nodaļa.Jautājumi

 • Kādas nepatikšanas ir izraēliešiem, un kāpēc tā ir noticis?
 • Kāpēc Jehova saka Gideonam, ka viņam ir pārāk daudz karotāju?
 • Cik daudz vīru paliek, kad Gideons liek visiem, kam ir bailes, atgriezties mājās?
 • Ar zīmējuma palīdzību paskaidrojiet, kā Jehova samazina Gideona karaspēku līdz 300 vīriem!
 • Kā Gideons izkārto savus 300 vīrus, un kā izraēlieši gūst uzvaru kaujā?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Soģu 6:36—40.

  Kā Gideons pārliecinājās, kāda ir Jehovas griba?

  Kā mūsdienās var uzzināt, kāda ir Jehovas griba? (Sal. Pam. 2:3—6; Mat. 7:7—11; 2. Tim. 3:16, 17.)

 • Izlasiet Soģu 7:1—25.

  Ko var mācīties no 300 vīriem, kuri saglabāja modrību atšķirībā no pārējiem, kas bija bezrūpīgi? (Soģu 7:3, 6; Rom. 13:11, 12; Efez. 5:15—17.)

  Ko mēs varam mācīties, raugoties uz lielāko Gideonu, Jēzu Kristu, tāpat kā 300 vīri mācījās, skatoties uz Gideonu? (Soģu 7:17; Mat. 11:29, 30; 28:19, 20; 1. Pēt. 2:21.)

  Kā Soģu 7:21 mums palīdz būt apmierinātiem, lai kādu uzdevumu mēs būtu saņēmuši Jehovas organizācijā? (1. Kor. 4:2; 12:14—18; Jēk. 4:10.)

 • Izlasiet Soģu 8:1—3.

  Ko var mācīties no tā, kā Gideons atrisināja domstarpības ar Ēfraima vīriem, ja mums ir radušās nesaskaņas ar kādu brāli vai māsu? (Sal. Pam. 15:1; Mat. 5:23, 24; Lūk. 9:48.)