Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

45. stāsts: Izraēlieši šķērso Jordānu

45. stāsts: Izraēlieši šķērso Jordānu

SKAT! Izraēlieši šķērso Jordānu! Bet kur palicis ūdens? Tikai pirms pāris minūtēm upe bija pilna ar ūdeni, jo šajā gada laikā līst ļoti daudz lietus. Taču tagad viss ūdens ir pazudis! Un izraēlieši šķērso upi pa sausu gultni, tāpat kā viņi šķērsoja Sarkano jūru! Kur palika viss ūdens? Tūlīt noskaidrosim.

Izraēlieši šķērso Jordānu

Kad bija pienācis laiks šķērsot Jordānu, Jehova lika, lai Jozua saka tautai šādus vārdus: ”Priesteriem jāņem derības šķirsts un jāiet mums pa priekšu. Kad viņi iebridīs Jordānā, tad ūdens pārstās tecēt.”

Priesteri paceļ derības šķirstu un nes to tautai pa priekšu. Nonākuši pie Jordānas, priesteri iet taisni ūdenī iekšā. Upe ir ļoti strauja un dziļa. Bet, tiklīdz viņu pēdas pieskaras ūdenim, tas pārstāj tecēt! Ir noticis brīnums! Augstāk pret straumi Jehova ir aizsprostojis upi. Tāpēc drīz upē vairs nav ūdens!

Gultne ir sausa, un priesteri, kas nes derības šķirstu, iziet pašā upes vidū. Vai tu redzi viņus attēlā? Kamēr priesteri tā stāv, visi izraēlieši iet pāri Jordānai pa sausu gultni.

Kad visi ir pārgājuši otrā pusē, Jehova liek, lai Jozua izvēlas 12 stiprus vīrus un pasaka viņiem: ”Ejiet upē uz to vietu, kur stāv priesteri ar derības šķirstu. Paņemiet 12 akmeņus un sakraujiet kaudzē tur, kur jūs visi pavadīsiet nakti. Ja nākotnē jūsu bērni jautās, kas tie par akmeņiem, jums jāstāsta, ka ūdens pārstāja tecēt, kad Jehovas derības šķirsts tika nests pāri Jordānai. Akmeņi jums atgādinās par šo brīnumu!” Jozua sakrauj kaudzē 12 akmeņus arī uz upes gultnes, kur stāv priesteri.

Jozua

Tad Jozua saka priesteriem, kas nes derības šķirstu: ”Nāciet ārā no Jordānas.” Tiklīdz viņi ir iznākuši no upes, ūdens atkal sāk tecēt.

Jozuas 3:1—17; 4:1—18.Jautājumi

 • Kādu brīnumu Jehova paveic, lai izraēlieši varētu šķērsot Jordānu?
 • Kāpēc izraēliešiem ir vajadzīga ticība, lai pārietu pāri Jordānai?
 • Kāpēc Jehova liek Jozuam paņemt no upes gultnes 12 akmeņus?
 • Kas notiek, tiklīdz priesteri ir iznākuši no Jordānas?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Jozuas 3:1—17.

  Kā no šī notikuma var redzēt, kas mums jādara, lai Jehova mums palīdzētu un mūs atbalstītu? (Joz. 3:13, 15; Sal. Pam. 3:5; Jēk. 2:22, 26.)

  Cik augsti bija Jordānas ūdeņi, kad izraēlieši gāja tai pāri uz Apsolīto zemi, un kā tas sagādāja godu Jehovas vārdam? (Joz. 3:15; Ps. 66:5—7.)

 • Izlasiet Jozuas 4:1—18.

  Kādam mērķim tika izmantoti 12 akmeņi, kas tika paņemti no Jordānas gultnes un uzstādīti Gilgalā? (Joz. 4:4—7, 19—24.)