Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

43. stāsts: Jozua kļūst par vadoni

43. stāsts: Jozua kļūst par vadoni

MOZUS grib ieiet Kanaānā kopā ar izraēliešiem. Tāpēc viņš lūdz: ”Jehova, ļauj man šķērsot Jordānu un ieraudzīt labo zemi.” Bet Jehova saka: ”Pietiek! Nerunā vairs par to!” Vai tu zini, kāpēc Jehova tā teica?

Jehovas atbilde bija saistīta ar to reizi, kad Mozus sita pa klinti. Tu droši vien atceries: viņš un Ārons nedeva godu Jehovam. Viņi neteica tautai, ka Jehova ir tas, kurš liks iztecēt ūdenim no klints. Šī iemesla dēļ Jehova pateica, ka viņš neļaus Mozum un Āronam ieiet Kanaānā.

Tāpēc dažus mēnešus pēc Ārona nāves Jehova Mozum saka: ”Ņem Jozuu un liec viņam nostāties priestera Ēleāzara un visas draudzes priekšā. Un tad tautas priekšā pasaki visiem, ka Jozua ir jaunais vadonis.” Mozus izdara tieši tā, kā Jehova ir teicis; to tu vari redzēt attēlā.

Mozus paziņo, ka nākamais tautas vadītājs būs Jozua

Tad Jehova Jozuam saka: ”Esi stiprs un nebaidies. Tu ievedīsi izraēliešus Kanaāna zemē, ko es viņiem esmu apsolījis, un es būšu ar tevi.”

Vēlāk Jehova saka, lai Mozus kāpj Nebo kalna pašā virsotnē; šis kalns atrodas Moāba zemē. Tur, no augšas, Mozus var paskatīties pāri Jordānai un pārredzēt skaisto Kanaāna zemi. Jehova saka: ”Šī ir tā zeme, ko es apsolīju dot Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba bērniem. Es ļāvu tev to apskatīt, bet ieiet tajā es tev neļaušu.”

Nebo kalna virsotnē Mozus mirst. Viņam bija 120 gadu. Viņš joprojām bija stiprs, un viņa redze aizvien vēl bija laba. Cilvēki ir ļoti bēdīgi un raud par Mozus nāvi. Bet viņi ir priecīgi, ka Jozua ir viņu jaunais vadonis.

4. Mozus 27:12—23; 5. Mozus 3:23—29; 31:1—8, 14—23; 32:45—52; 34:1—12.Jautājumi

 • Kā sauc abus vīriešus, kas attēlā stāv blakus Mozum?
 • Ko Jehova saka Jozuam?
 • Kāpēc Mozus kāpj Nebo kalna virsotnē, un ko Jehova viņam saka?
 • Cik vecs ir Mozus, kad viņš nomirst?
 • Kāpēc cilvēki ir bēdīgi, bet par ko viņi var priecāties?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 4. Mozus 27:12—23.

  Kādu svarīgu pienākumu Jehova uzticēja Jozuam? Kā Jehova mūsdienās rūpējas par savu tautu? (4. Moz. 27:15—19; Ap. d. 20:28; Ebr. 13:7.)

 • Izlasiet 5. Mozus 3:23—29.

  Kāpēc Jehova neļāva Mozum un Āronam ieiet apsolītajā zemē, un ko mēs no tā varam mācīties? (5. Moz. 3:25—27; 4. Moz. 20:12, 13.)

 • Izlasiet 5. Mozus 31:1—8, 14—23.

  Kā pēdējie vārdi, ko Mozus teica izraēliešiem, parādīja, ka viņš pazemīgi ir pieņēmis Jehovas pārmācību? (5. Moz. 31:6—8, 23.)

 • Izlasiet 5. Mozus 32:45—52

  Kā Dieva vārdiem jāietekmē mūsu dzīve? (5. Moz. 32:47; 3. Moz. 18:5; Ebr. 4:12.)

 • Izlasiet 5. Mozus 34:1—12.

  Ko no 5. Mozus 34:10 var uzzināt par to, kādas bija Mozus attiecības ar Jehovu, lai gan Mozus nekad nebija viņu redzējis? (2. Moz. 33:11, 20; 4. Moz. 12:8.)