Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

42. stāsts: Ēzelis runā

42. stāsts: Ēzelis runā

VAI tu kādreiz esi dzirdējis par ēzeli, kas runā? ”Nē,” tu droši vien teiksi, ”dzīvnieki nerunā.” Bet Bībelē ir stāstīts par kādu ēzeli, kas runāja. Uzzināsim, kā tas notika.

Eņģelis

Izraēlieši nupat ieies Kanaāna zemē. Moāba ķēniņš Balaks ir nobijies no izraēliešiem. Tāpēc viņš liek atsaukt gudru vīru, vārdā Bileāms, lai tas nolādētu izraēliešus. Balaks apsola Bileāmam daudz naudas, tāpēc Bileāms kāpj mugurā savam ēzelim un dodas ceļā, lai satiktos ar Balaku.

Jehova negrib, ka Bileāms nolādētu viņa tautu. Tāpēc viņš sūta eņģeli ar garu zobenu, lai tas nostātos uz ceļa un apturētu Bileāmu. Bileāms neredz eņģeli, bet viņa ēzelis gan to redz. Ēzelis par visu varu grib izvairīties no eņģeļa un galu galā vienkārši noguļas uz ceļa. Bileāms ir ļoti sadusmots un sit ēzeli ar nūju.

Tad Jehova izdara tā, ka Bileāms dzird savu ēzeli runājam. ”Ko es tev esmu nodarījis, ka tu mani sit?” ēzelis jautā.

Bileāms uz ēzeļa

”Tu mani pataisi par muļķi,” saka Bileāms. ”Ja man būtu zobens, es tevi nogalinātu!”

”Vai es jebkad iepriekš esmu tā darījis?” jautā ēzelis.

”Neesi gan,” atbild Bileāms.

Tad Jehova liek Bileāmam ieraudzīt eņģeli, kas ar zobenu rokā stāv uz ceļa. Eņģelis saka: ”Kāpēc tu siti savu ēzeli? Es esmu atnācis aizšķērsot tev ceļu, jo tu nedrīksti iet, lai nolādētu Izraēlu. Ja tavs ēzelis nebūtu izvairījies no manis, es būtu tevi nogalinājis, bet tavu ēzeli es nebūtu aizticis.”

Bileāms saka: ”Es esmu grēkojis. Es nezināju, ka tu stāvi uz ceļa.” Eņģelis ļauj Bileāmam iet, un Bileāms dodas satikt Balaku. Bileāms tik un tā mēģina nolādēt Izraēlu, bet Jehova viņam liek izdarīt pretējo — svētīt Izraēlu trīs reizes.

4. Mozus 21:21—35; 22:1—40; 23:1—30; 24:1—25.Jautājumi

 • Kas ir Balaks, un kāpēc viņš liek atsaukt Bileāmu?
 • Kāpēc Bileāma ēzelis nogulstas uz ceļa?
 • Ko Bileāms dzird savu ēzeli sakām?
 • Ko eņģelis saka Bileāmam?
 • Kas notiek, kad Bileāms mēģina nolādēt Izraēlu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 4. Mozus 21:21—35.

  Kāpēc izraēlieši spēja uzvarēt amoriešu ķēniņu Sihonu un Basanas ķēniņu Ogu? (4. Moz. 21:21, 23, 33, 34.)

 • Izlasiet 4. Mozus 22:1—40.

  Kāpēc Bileāms mēģināja nolādēt Izraēlu, un ko no tā var mācīties? (4. Moz. 22:16, 17; Sal. Pam. 6:16, 18; 2. Pēt. 2:15; Jūdas 11.)

 • Izlasiet 4. Mozus 23:1—30.

  Kā Bileāma rīcība parādīja, ka, pretēji viņa teiktajam, viņš patiesībā nekalpo Jehovam? (4. Moz. 23:3, 11—14; 1. Sam. 15:22.)

 • Izlasiet 4. Mozus 24:1—25.

  Kā šis Bībeles apraksts stiprina mūsu ticību tam, ka Jehovas nodoms īstenosies? (4. Moz. 24:10; Jes. 54:17.)