Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

39. stāsts: Uz Ārona zižļa izplaukst ziedi

39. stāsts: Uz Ārona zižļa izplaukst ziedi

VAI tu redzi ziedus un gatavās mandeles, kas izaugušas uz šīs nūjas? Šī nūja ir Ārona zizlis. Ziedi un gatavie augļi izauga uz Ārona zižļa vienā pašā naktī! Uzzināsim, kāpēc tas notika.

Mozus dod Āronam zizli, uz kura izplaukuši ziedi

Izraēlieši jau labu laiku ir klejojuši pa tuksnesi. Ir cilvēki, kas neuzskata, ka Mozum jābūt tautas vadonim un Āronam — augstajam priesterim. Korahs ir viens no cilvēkiem, kas tā domā; tāpat arī Dātans, Abirāms un 250 tautas vadītāji. Viņi atnāk pie Mozus un saka: ”Kāpēc jūs uzkundzējaties mums?”

Mozus Koraham un viņa sekotājiem saka: ”Rīt no rīta paņemiet kvēpināmos traukus un ielieciet tajos kvēpināmās zāles. Tad atnāciet pie Jehovas saiešanas telts. Paskatīsimies, ko Jehova izraudzīs.”

Nākamajā dienā Korahs un viņa 250 sekotāji atnāk pie saiešanas telts. Lai viņus atbalstītu, ir atnākuši arī daudzi citi. Jehova ir ļoti dusmīgs. ”Ejiet nost no šo slikto cilvēku teltīm,” saka Mozus. ”Nepieskarieties ne pie kā, kas viņiem pieder.” Cilvēki paklausa un atkāpjas no Koraha, Dātana un Abirāma teltīm.

Tad Mozus saka: ”Tagad jūs uzzināsiet, ko Jehova ir izraudzījis. Zeme atvērsies un aprīs šos sliktos cilvēkus.”

Tiklīdz Mozus ir beidzis runāt, atveras zeme. Koraha telts un visi viņa īpašumi un Dātans, un Abirāms, un visi, kas ir ar viņiem, pazūd zemē, un zeme aizveras virs viņiem. Kad cilvēki dzird, kā kliedz tie, kas nogrimst zemē, viņi sauc: ”Bēgsim! Zeme arī mūs var aprīt!”

Korahs un viņa 250 sekotāji joprojām stāv pie saiešanas telts. Tagad Jehova sūta uguni, un viņi visi sadeg. Tad Jehova Ārona dēlam Ēleāzaram liek paņemt mirušo cilvēku kvēpināmos traukus un iztaisīt no tiem plānu pārsegumu altārim. Šim altāra pārsegumam jākļūst par brīdinājumu izraēliešiem, ka par Jehovas priesteriem nedrīkst būt neviens cits kā tikai Ārons un viņa dēli.

Bet Jehova grib pavisam skaidri parādīt, ka viņš ir izraudzījis par priesteriem Āronu un viņa dēlus. Tāpēc viņš saka Mozum: ”Lai katras Izraēla cilts vadītājs atnes savu zizli. Ārons lai atnes zizli par Levija cilti. Tad noliec visus zižļus saiešanas teltī derības šķirsta priekšā. Es esmu izraudzījis par priesteri to cilvēku, uz kura zižļa izplauks ziedi.”

Ko Mozus redz nākamajā rītā? Uz Ārona zižļa ir izauguši ziedi un gatavas mandeles! Vai tagad tu saproti, kāpēc Jehova lika uzziedēt Ārona zizlim?

4. Mozus 16:1—35; 17:1—14, 16—26; 26:10.Jautājumi

 • Kas saceļas pret Mozu un Āronu, un ko viņi saka Mozum?
 • Ko Mozus liek darīt Koraham un 250 viņa sekotājiem?
 • Ko Mozus liek darīt tautai, un kas notiek, tiklīdz viņš ir beidzis runāt?
 • Kas notiek ar Korahu un 250 viņa sekotājiem?
 • Kas Ēleāzaram ir jādara ar dumpinieku kvēpināmajiem traukiem, un kāpēc?
 • Kāpēc Jehova liek uzziedēt Ārona zizlim? (Skat. attēlu.)

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 4. Mozus 16:1—35 un 17:1—14.

  Ko izdarīja Korahs un viņa sekotāji? Kāpēc viņu rīcība patiesībā bija dumpis pret Jehovu? (4. Moz. 16:9, 10, 18; 3. Moz. 10:1, 2; Sal. Pam. 11:2.)

  Kāds nepareizs viedoklis bija izveidojies Koraham un 250 ”draudzes vadoņiem”? (4. Moz. 16:1—3, LB-65r; Sal. Pam. 15:33; Jes. 49:7.)

 • Izlasiet 4. Mozus 17:16—26 un 26:10.

  Uz ko norādīja tas, ka Ārona zizlis uzziedēja, un kāpēc Jehova pavēlēja glabāt šo zizli šķirstā? (4. Moz. 17:20, 23, 25; Ebr. 9:4.)

  Ko var mācīties no zīmes, ko Jehova parādīja ar Ārona zižļa palīdzību? (4. Moz. 17:25; Ap. d. 20:28; Filip. 2:14; Ebr. 13:17.)