SKATIES, Mozus bēg prom no Ēģiptes! Vai tu redzi vīrus, kas dzenas viņam pakaļ? Vai zini, kāpēc viņi grib nogalināt Mozu? Mēģināsim to uzzināt.

Mozus bēg no Ēģiptes

Mozus uzauga faraona, Ēģiptes valdnieka, mājās. Viņš kļuva par ļoti gudru un izcilu cilvēku. Mozus zināja, ka viņš nav ēģiptietis un ka viņa vecāki ir izraēlieši — ēģiptiešu vergi.

Mozum bija 40 gadi, kad kādu dienu viņš nolēma apraudzīt, kā klājas viņa tautiešiem. Bija šausmīgi noskatīties, kā ar tiem apgājās. Viņš redzēja, kā ēģiptietis sit kādu vergu izraēlieti. Mozus paskatījās visapkārt, un, redzēdams, ka neviens viņu nevēro, viņš sita ēģiptietim, un tas nomira. Tad Mozus noslēpa ēģiptieti smiltīs.

Nākamajā dienā Mozus atkal aizgāja apraudzīt savus tautiešus. Viņš domāja, ka var izraēliešiem palīdzēt, lai tiem vairs nebūtu jāvergo. Bet Mozus redzēja kaujamies divus izraēliešus, tāpēc viņš teica tam, kurš bija vainīgs: ”Kāpēc tu sit savu brāli?”

Vainīgais atbildēja: ”Kas tevi ir iecēlis mums par valdnieku un tiesnesi? Vai tu gribi mani nogalināt, tāpat kā tu nogalināji to ēģiptieti?”

Mozus nobijās. Viņš saprata, ka cilvēki ir uzzinājuši, ko viņš ir izdarījis ar ēģiptieti. To izdzirdēja pat faraons un sūtīja cilvēkus, kam bija jānogalina Mozus. Lūk, kāpēc Mozum bija jābēg prom no Ēģiptes.

Pametis Ēģipti, Mozus devās tālu prom uz Midiana zemi. Tur viņš satika Jetrus ģimeni un apprecēja vienu no Jetrus meitām — Ciporu. Mozus kļuva par ganu un rūpējās par Jetrus aitām. Midiana zemē viņš nodzīvoja 40 gadus. Mozum bija 80 gadi, un kādu dienu, kad viņš ganīja Jetrus aitas, notika kaut kas brīnumains — kaut kas tāds, kas izmainīja visu Mozus dzīvi. Paskatīsimies, kas tas bija par brīnumainu notikumu.

2. Mozus 2:11—25; Apustuļu darbi 7:22—29.Jautājumi

 • Kur uzauga Mozus, un ko viņš zināja par saviem vecākiem?
 • Ko Mozus izdarīja, kad viņam bija 40 gadi?
 • Ko Mozus pateica izraēlietim, kurš kāvās, un ko tas atbildēja?
 • Kāpēc Mozus bēga no Ēģiptes?
 • Uz kurieni Mozus aizbēga, un ko viņš tur satika?
 • Ar ko Mozus nodarbojās nākamos 40 gadus pēc aizbēgšanas no Ēģiptes?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Mozus 2:11—25.

  Kā Mozus apliecināja, ka viņš ir uzticīgs Jehovam un savai tautai, lai gan daudzus gadus viņam tika mācītas visas ēģiptiešu gudrības? (2. Moz. 2:11, 12; Ebr. 11:24.)

 • Izlasiet Apustuļu darbus 7:22—29.

  Ko var mācīties no tā, ka Mozus mēģināja atbrīvot izraēliešus no Ēģiptes verdzības pats saviem spēkiem? (Ap. d. 7:23—25; 1. Pēt. 5:6, 10.)