ŠIE vīrieši ar varu spiež cilvēkus strādāt. Skaties, tur kāds vīrietis sit vienu no strādniekiem ar pletni! Strādnieki ir no Jēkaba ģimenes, viņus sauc par izraēliešiem. Un cilvēki, kas viņus spiež strādāt, ir ēģiptieši. Izraēlieši ir kļuvuši par ēģiptiešu vergiem. Kā tas notika?

Ēģiptieši apspiež izraēliešus

Daudzus gadus Jēkaba lielā ģimene dzīvoja Ēģiptē mierīgi. Par viņiem rūpējās Jāzeps, kas bija otrs ievērojamākais cilvēks pēc ķēniņa — faraona. Bet tad Jāzeps nomira. Par Ēģiptes ķēniņu kļuva jauns faraons, kam nepatika izraēlieši.

Šis sliktais faraons padarīja izraēliešus par vergiem. Viņš pavēlēja nejaukiem un nežēlīgiem cilvēkiem uzraudzīt izraēliešus. Viņi lika izraēliešiem ļoti smagi strādāt faraona pilsētu celtniecībā. Bet izraēliešu tik un tā kļuva arvien vairāk. Ar laiku ēģiptieši sāka baidīties, ka izraēliešu varētu būt pārāk daudz un viņi varētu kļūt pārāk stipri.

Ēģiptieši apspiež izraēliešus

Vai zini, ko izdarīja faraons? Viņš runāja ar sievietēm, kas palīdzēja izraēlietēm, kad tās dzemdēja bērnus, un teica: ”Jums jānogalina visi jaundzimušie zēni.” Bet viņas bija labas sievietes un negribēja nogalināt bērnus.

Tad faraons pavēlēja visai savai tautai: ”Ņemiet izraēliešu jaundzimušos zēnus un nogaliniet tos. Atstājiet dzīvas tikai jaundzimušās meitenes.” Vai tā nebija šausmīga pavēle? Paskatīsimies, kā viens no jaundzimušajiem zēniem tika izglābts.

2. Mozus 1:6—21.Jautājumi

 • Paskatieties uz zīmējumu! Kas ir cilvēks ar pletni rokā, un ko viņš sit?
 • Kas ar izraēliešiem notika pēc Jāzepa nāves?
 • Kāpēc ēģiptieši sāka baidīties no izraēliešiem?
 • Ko faraons pavēlēja sievietēm, kas palīdzēja izraēlietēm, kad tās dzemdēja bērnus?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Mozus 1:6—21.

  Kā Jehova sāka pildīt solījumu, ko viņš bija devis Ābrahāmam? (2. Moz. 1:7; 1. Moz. 12:2; Ap. d. 7:17.)

  Kā ebreju vecmātes parādīja cieņu pret dzīvības svētumu? (2. Moz. 1:17; 1. Moz. 9:6.)

  Kāds iznākums bija tam, ka vecmātes bija uzticīgas Jehovam? (2. Moz. 1:20; Sal. Pam. 19:17.)

  Kā Sātans centās nepieļaut, ka piepildās Jehovas nodoms par apsolīto Ābrahāma dzimumu? (2. Moz. 1:21; Mat. 2:16.)