Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

26. stāsts: Ījabs ir uzticīgs Dievam

26. stāsts: Ījabs ir uzticīgs Dievam

VAI tev nav žēl šī slimā cilvēka? Viņa vārds ir Ījabs, un sieviete attēlā ir viņa sieva. Vai tu zini, ko viņa Ījabam saka? ”Nolādi Dievu un mirsti.” Paskatīsimies, kāpēc viņai ienāca prātā teikt kaut ko tādu un kāpēc Ījabam bija tik daudz ciešanu.

Ījabu klāj augoņi

Ījabs bija uzticīgs cilvēks, kas klausīja Jehovam. Viņš dzīvoja Uca zemē, netālu no Kanaānas. Jehova Ījabu ļoti mīlēja, taču bija arī kāds, kas Ījabu ienīda. Vai zini, kurš tas bija?

Tas bija Sātans Velns. Atceries, Sātans ir sliktais eņģelis, kas neieredz Jehovu. Viņam bija izdevies panākt, lai Ādams un Ieva neklausa Jehovam, un viņš domāja, ka var panākt, lai arī visi pārējie cilvēki neklausītu Jehovam. Bet vai viņam tas izdevās? Neizdevās vis. Padomā par daudzajiem uzticīgajiem vīriešiem un sievietēm, par kuriem mēs esam uzzinājuši. Cik daudzus no viņiem tu vari nosaukt vārdā?

Jēkabs un Jāzeps mira Ēģiptē, un pēc viņiem Ījabs bija Jehovam visuzticīgākais cilvēks uz visas zemes. Jehova gribēja parādīt Sātanam, ka tas nespēj visus cilvēkus padarīt sliktus, tāpēc viņš teica: ”Paskaties uz Ījabu. Vai tu redzi, cik viņš ir man uzticīgs?”

”Viņš ir uzticīgs tāpēc,” iebilda Sātans, ”ka tu svētī viņu un viņam pieder daudz kas labs. Bet, ja tu viņam to visu atņemsi, viņš tevi nolādēs.”

Tad Jehova teica: ”Labi. Atņem viņam visu. Dari visu slikto, ko tu gribi izdarīt Ījabam. Redzēsim, vai viņš mani nolādēs. Tikai skaties, ka tu viņu nenogalini.”

Vispirms Sātans izdarīja tā, lai cilvēki nozagtu Ījaba liellopus un kamieļus un lai tiktu nogalinātas viņa aitas. Tad viņš vētrā nogalināja Ījaba 10 dēlus un meitas. Pēc tam Sātans panāca, ka Ījabu piemeklē šausmīga slimība. Ījabam bija ļoti lielas ciešanas. Tāpēc arī Ījaba sieva viņam teica: ”Nolādi Dievu un mirsti.” Bet Ījabs nemaz negrasījās to darīt. Tad atnāca trīs viltus draugi un teica Ījabam, ka viņš ir dzīvojis sliktu dzīvi. Tomēr Ījabs palika uzticīgs.

Tas ļoti iepriecināja Jehovu, un vēlāk viņš svētīja Ījabu, kā tu vari redzēt šajā attēlā. Viņš izdziedināja Ījaba slimību. Ījabam bija vēl 10 bērni un divreiz vairāk liellopu, aitu un kamieļu nekā iepriekš.

Vai tu, tāpat kā Ījabs, vienmēr saglabāsi uzticību Jehovam? Ja tu saglabāsi uzticību, Dievs svētīs arī tevi. Tu varēsi dzīvot mūžīgi, kad visa zemeslode būs tikpat skaista kā Ēdenes dārzs.

Ījaba 1:1—22; 2:1—13; 42:10—17.

Ījabs ar savu ģimeni


Jautājumi

 • Kas bija Ījabs?
 • Ko gribēja panākt Sātans, un vai viņam tas izdevās?
 • Ko Jehova Sātanam ļāva izdarīt, un kāpēc?
 • Kāpēc Ījaba sieva viņam teica: ”Nolādi Dievu un mirsti.”? (Skat. attēlu.)
 • Kā Jehova svētīja Ījabu, un kāpēc? (Skat. otro attēlu.)
 • Kādas svētības mēs saņemsim, ja vienmēr paliksim uzticīgi Jehovam, tāpat kā Ījabs?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet Ījaba 1:1—22.

  Kā kristieši mūsdienās var līdzināties Ījabam? (Īj. 1:1; Filip. 2:15; 2. Pēt. 3:14.)

 • Izlasiet Ījaba 2:1—13.

  Kāda atšķirība bija tajā, kā Sātana izraisītos pārbaudījumus uztvēra Ījabs un viņa sieva? (Īj. 2:9, 10; Sal. Pam. 19:3; Mih. 7:7; Mal. 3:14.)

 • Izlasiet Ījaba 42:10—17.

  Kāda līdzība ir starp to, kā tika atalgots Ījabs, un to, ko par savu uzticību saņēma Jēzus? (Īj. 42:12; Filip. 2:9—11.)

  Kāpēc ir uzmundrinoši zināt, kā Ījabs tika svētīts par savu uzticību Dievam? (Īj. 42:10, 12; Ebr. 6:10; Jēk. 1:2—4, 12; 5:11.)

Uzzināt vairāk

BĪBELES KARTĪTES

Bībeles kartīte par Ījabu

Ījaba piemērs dod mums drosmi palikt uzticīgiem jebkādos pārbaudījumos. Lejupielādē Bībeles kartīti un uzzini vairāk.