Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

24. stāsts: Jāzeps pārbauda savus brāļus

24. stāsts: Jāzeps pārbauda savus brāļus

JĀZEPS grib uzzināt, vai viņa 10 vecākie brāļi joprojām ir negodīgi un nejauki. Tāpēc viņš saka: ”Jūs esat spiegi. Jūs esat atnākuši izpētīt zemes neapsargātās vietas.”

”Nē, mēs neesam spiegi,” viņi atbild. ”Mēs esam godīgi cilvēki. Mēs visi esam brāļi. Mēs bijām 12. Bet viena brāļa vairs nav, un jaunākais palika mājās pie mūsu tēva.”

Jāzeps izliekas, ka netic viņiem. Viņš patur vienu no brāļiem, Simeonu, cietumā un pārējiem ļauj ņemt pārtiku un atgriezties mājās. Taču viņš vēl piebilst: ”Kad jūs nāksiet atkal, jums jāņem līdzi jaunākais brālis.”

Atgriezušies mājās, Kanaānā, brāļi izstāsta visu notikušo savam tēvam Jēkabam. Jēkabs ir ļoti apbēdināts. ”Jāzepa vairs nav,” viņš raud, ”un tagad arī Simeona vairs nav. Es neļaušu jums ņemt līdzi manu jaunāko dēlu Benjamīnu.” Bet, kad Jēkabs redz, ka pārtika drīz izbeigsies, viņam nekas cits neatliek kā ļaut, lai dēli ņem līdzi Benjamīnu un iet uz Ēģipti iegādāties vairāk pārtikas.

Jāzeps redz nākam savus brāļus. Viņš ir ļoti laimīgs, ieraugot savu jaunāko brāli Benjamīnu. Protams, neviens no brāļiem nezina, ka šis ievērojamais cilvēks ir Jāzeps. Tad Jāzeps kaut ko izdara, lai pārbaudītu savus 10 pusbrāļus.

Viņš pavēl kalpiem piepildīt brāļu somas ar pārtiku. Bet viņš, brāļiem nezinot, pavēl izdarīt vēl kaut ko: ielikt viņa sudraba kausu Benjamīna somā. Kad brāļi ir prom un jau ir nogājuši kādu ceļa gabalu, Jāzeps sūta tiem pakaļ savus kalpus. Panākuši Jāzepa brāļus, kalpi prasa: ”Kāpēc jūs esat nozaguši mūsu kunga sudraba kausu?”

”Mēs neesam nozaguši viņa kausu,” vienā mutē atsaka brāļi. ”Lai mirst tas no mums, pie kā jūs kausu atradīsiet.”

Kalpi pārmeklē visas somas un atrod kausu Benjamīna somā. Te attēlā ir redzams šis brīdis. Kalpi saka: ”Pārējie var iet, bet Benjamīnam jānāk mums līdzi.” Ko nu darīs 10 pusbrāļi?

Viņi visi iet līdzi Benjamīnam uz Jāzepa mājām. Jāzeps saviem brāļiem saka: ”Jūs visi varat iet mājās, bet Benjamīnam jāpaliek šeit un jākļūst par manu vergu.”

Tad ierunājas Jūda; viņš saka: ”Ja es atgriezīšos mājās bez zēna, mans tēvs nomirs, jo viņš to ļoti mīl. Tāpēc paturi, lūdzams, mani par vergu, bet zēnam ļauj iet mājās.”

Jāzeps redz, ka viņa brāļi ir izmainījušies. Viņi vairs nav negodīgi un nejauki. Uzzināsim, ko Jāzeps dara tālāk.

1. Mozus 42:9—38; 43:1—34; 44:1—34.

Jāzepa brāļi tiek apsūdzēti


Jautājumi

 • Kāpēc Jāzeps saka saviem brāļiem, ka tie ir spiegi?
 • Kāpēc Jēkabs ļauj savam jaunākajam dēlam Benjamīnam iet uz Ēģipti?
 • Kā Jāzepa sudraba kauss nonāk Benjamīna somā?
 • Ko piedāvā Jūda, lai Benjamīnu atlaistu?
 • Kā ir izmainījušies Jāzepa brāļi?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 42:9—38.

  Kāpēc Jāzepa vārdi, kas lasāmi 1. Mozus 42:18, ir labs atgādinājums visiem, kam Jehovas organizācijā ir uzticēti atbildīgi pienākumi? (Neh. 5:15; 2. Kor. 7:1, 2.)

 • Izlasiet 1. Mozus 43:1—34.

  Kas liecina, ka brāļu vārdā runāja Jūda, lai gan pirmdzimtais bija Rūbens? (1. Moz. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1. Laiku 5:2.)

  Kā Jāzeps acīmredzot gribēja pārbaudīt savus brāļus, un kāpēc? (1. Moz. 43:33, 34.)

 • Izlasiet 1. Mozus 44:1—34.

  Par ko uzdevās Jāzeps, kad centās no saviem brāļiem noslēpt, kas viņš ir īstenībā? (1. Moz. 44:5, 15; 3. Moz. 19:26.)

  Kā Jāzepa brāļi pierādīja, ka viņi ir mainījušies? (1. Moz. 44:13, 33, 34.)