Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

22. stāsts: Jāzeps nonāk cietumā

22. stāsts: Jāzeps nonāk cietumā

JĀZEPAM ir tikai 17 gadi, kad viņš tiek aizvests uz Ēģipti. Tur viņu pārdod cilvēkam, vārdā Potifars. Potifars strādā pie Ēģiptes ķēniņa, kas tiek saukts par faraonu.

Jāzeps cietumā

Jāzeps strādā cītīgi pie sava saimnieka Potifara. Tāpēc vēlāk, kad Jāzeps ir vecāks, Potifars uztic viņam visu savu namu. Bet kāpēc Jāzeps atrodas cietumā? Tas ir noticis Potifara sievas dēļ.

Kad Jāzeps ir pieaudzis, viņš ir ļoti izskatīgs vīrietis, un Potifara sieva grib, lai Jāzeps gulētu ar viņu. Bet Jāzeps zina, ka šādi rīkoties būtu nepareizi, un negrib to darīt. Potifara sieva ir ļoti dusmīga. Kad pārnāk mājās vīrs, viņa melo un saka: ”Tas Jāzeps ir slikts, viņš gribēja, lai es guļu ar viņu!” Potifars notic savai sievai un ļoti sadusmojas uz Jāzepu. Tāpēc viņš liek iemest Jāzepu cietumā.

Vīrs, kas ir atbildīgs par cietumu, drīz redz, ka Jāzeps ir labs cilvēks. Tāpēc viņš tam uztic visus pārējos cietumniekus. Vēlāk faraons sadusmojas uz savu dzērienu devēju un maizes cepēju un ieliek viņus cietumā. Kādu nakti viņi katrs redz zīmīgu sapni, bet viņi nezina, ko šie sapņi nozīmē. Nākamajā dienā Jāzeps saka: ”Izstāstiet man savus sapņus.” Kad viņi ir izstāstījuši savus sapņus, Jāzeps ar Dieva palīdzību paskaidro, ko tie nozīmē.

Dzērienu devējam Jāzeps saka: ”Pēc trīs dienām tevi izlaidīs no cietuma, un tu atkal būsi faraona dzērienu devējs.” Un Jāzeps vēl piebilst: ”Kad tu būsi izkļuvis brīvībā, pastāsti faraonam par mani un palīdzi man izkļūt no šejienes.” Bet maizes cepējam Jāzeps saka: ”Pēc trīs dienām faraons liks nocirst tev galvu.”

Pēc trīs dienām viss notiek tieši tā, kā Jāzeps ir teicis. Faraons liek nocirst maizes cepējam galvu, bet dzērienu devējs tiek izlaists no cietuma un atsāk kalpošanu ķēniņam. Taču dzērienu devējs pavisam aizmirst par Jāzepu! Viņš nepastāsta faraonam par Jāzepu, un Jāzepam jāpaliek cietumā.

1. Mozus 39:1—23; 40:1—23.Jautājumi

 • Cik vecs ir Jāzeps, kad viņu aizved uz Ēģipti, un kas ar viņu tur notiek?
 • Kā Jāzeps nonāk cietumā?
 • Kādu atbildīgu uzdevumu Jāzepam uztic cietumā?
 • Ko Jāzeps, atrazdamies cietumā, izstāsta faraona dzērienu devējam un maizes cepējam?
 • Kas notiek, kad dzērienu devēju izlaiž no cietuma?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 39:1—23.

  Kas pamudināja Jāzepu aizbēgt no Potifara sievas, ņemot vērā, ka tajā laikā vēl nebija uzrakstīts Dieva likums, kas aizliedz laulības pārkāpšanu? (1. Moz. 2:24; 20:3; 39:9.)

 • Izlasiet 1. Mozus 40:1—23.

  Īsi pastāstiet, kāds bija dzērienu devēja sapnis un kā Jehova ar Jāzepa starpniecību izskaidroja šo sapni! (1. Moz. 40:9—13.)

  Ko sapņoja maizes cepējs, un ko šis sapnis nozīmēja? (1. Moz. 40:16—19.)

  Kādā ziņā uzticamā un gudrā kalpa grupas nostāja mūsdienās ir līdzīga Jāzepa nostājai? (1. Moz. 40:8; Ps. 36:10; Jāņa 17:17; Ap. d. 17:2, 3.)

  Kā 1. Mozus 40:20, 22 palīdz saprast kristiešu viedokli par dzimšanas dienu svinēšanu? (Sal. Māc. 7:1; Marka 6:21—28.)