Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

21. stāsts: Jāzepa brāļi viņu ienīst

21. stāsts: Jāzepa brāļi viņu ienīst

PASKATIES, cik bēdīgs un bezcerīgs izskatās šis zēns. Tas ir Jāzeps. Brāļi viņu nupat ir pārdevuši vīriešiem, kas dodas uz Ēģipti. Tur Jāzeps tiks padarīts par vergu. Kāpēc viņa pusbrāļi ir tik slikti izrīkojušies? Tāpēc, ka viņi skauž Jāzepu.

Jāzepa brāļi viņu pārdod

Viņu tēvam Jēkabam Jāzeps bija ļoti, ļoti mīļš. Viņš apliecināja savu labvēlību, likdams uzšūt Jāzepam skaistus, garus svārkus. Redzēdami, cik ļoti Jēkabs mīl Jāzepu, 10 brāļi sāka skaust un ienīst savu jaunāko brāli. Bet bija vēl viens iemesls, kāpēc viņi ienīda Jāzepu.

Jāzeps bija redzējis divus sapņus. Abos Jāzepa sapņos brāļi klanījās viņa priekšā. Kad Jāzeps izstāstīja brāļiem šos sapņus, viņu naids kļuva vēl lielāks.

Kādu dienu, kad Jāzepa vecākie brāļi ir ganībās ar tēva avīm, Jēkabs lūdz, lai Jāzeps aiziet un paskatās, kā viņiem iet. Daži no Jāzepa brāļiem, ieraudzījuši viņu nākam, saka: ”Nogalināsim viņu!” Bet Rūbens, vecākais no brāļiem, saka: ”Nē, nedariet tā!” Tad viņi sagrābj Jāzepu un iemet bedrē, kurā kādreiz bijis ūdens. Pēc tam viņi apsēžas, lai izlemtu, ko ar brāli darīt.

Šajā laikā garām nāk daži ismaēlieši. Jūda saviem pusbrāļiem saka: ”Pārdosim viņu ismaēliešiem.” Un tā viņi arī izdara. Viņi pārdod Jāzepu par 20 sudraba gabaliem. Cik negodīga un nejauka ir šī rīcība!

Ko brāļi tagad teiks tēvam? Viņi nokauj āzi un vairākas reizes iemērc Jāzepa skaistos svārkus āža asinīs. Tad viņi nogādā svārkus mājās savam tēvam Jēkabam un saka: ”Mēs tos atradām. Aplūko, vai tie nav Jāzepa svārki.”

Jēkabs redz, ka tie ir Jāzepa svārki. ”Mežonīgs zvērs būs nogalinājis Jāzepu,” viņš izsaucas. Un Jāzepa brāļi grib, lai viņu tēvs tieši tā arī domātu. Jēkabs ir ļoti, ļoti bēdīgs. Viņš raud vairākas dienas. Bet Jāzeps nav miris. Uzzināsim, kas ar viņu notiek vietā, uz kuru viņš ir aizvests.

1. Mozus 37:1—35.Jautājumi

 • Kāpēc Jāzepa brāļi viņu apskauda, un ko viņi izdarīja?
 • Ko sākumā grib izdarīt Jāzepa brāļi, bet ko saka Rūbens?
 • Kas notiek, kad garām iet ismaēliešu tirgoņi?
 • Ko izdara Jāzepa brāļi, lai pārliecinātu tēvu, ka viņa dēls ir miris?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 37:1—35.

  Kā kristieši var līdzināties Jāzepam, paziņojot par grēku, ko izdarījis kāds draudzes loceklis? (1. Moz. 37:2; 3. Moz. 5:1; 1. Kor. 1:11.)

  Kāpēc Jāzepa brāļi izturējās pret viņu tik ļauni? (1. Moz. 37:11, 18; Sal. Pam. 27:4; Jēk. 3:14—16.)

  Ko ir dabiski darīt, kad cilvēks sēro, kā var redzēt no Jēkaba piemēra? (1. Moz. 37:35.)