VAI tu redzi, pie kā Dīna iet ciemos? Viņa dodas apciemot meitenes, kas dzīvo Kanaāna zemē. Vai viņas tēvs Jēkabs būtu bijis ar to apmierināts? Lai varētu atbildēt uz šo jautājumu, pacenties atcerēties, ko Ābrahāms un Īzāks domāja par Kanaānas sievietēm.

Dīna apciemo kanaāniešu meitenes

Vai Ābrahāms gribēja, lai viņa dēls Īzāks precētos ar meiteni no Kanaānas? Nē, viņš to negribēja. Vai Īzāks un Rebeka gribēja, lai viņu dēls Jēkabs precētos ar kanaāniešu meiteni? Nē, arī viņi to negribēja. Vai tu zini, kāpēc?

Tāpēc, ka cilvēki Kanaānā pielūdza viltus dievus. Viņi nebija tādi cilvēki, kas būtu labi vīri un sievas, un viņi nebija arī tādi cilvēki, ar kuriem būtu labi veidot ciešu draudzību. Tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka Jēkabs nebūtu bijis apmierināts, ja uzzinātu, ka viņa meita draudzējas ar kanaāniešu meitenēm.

Nepagāja ilgs laiks, kad Dīna jau bija nokļuvusi nelaimē. Vai tu redzi attēlā kanaāniešu vīrieti, kas skatās uz Dīnu? Viņa vārds ir Šehems. Kādu dienu, kad Dīna bija atnākusi ciemos, Šehems aizveda Dīnu un piespieda viņu gulēt pie sevis. Tā bija nepareiza rīcība, jo tikai precēti vīrieši un sievietes drīkst gulēt kopā. Tas, ka Šehems apgājās ar Dīnu tik slikti, radīja vēl lielākas nepatikšanas.

Kad Dīnas brāļi dzirdēja par notikušo, viņi ļoti sadusmojās. Divi no viņiem, Simeons un Levijs, bija tik dusmīgi, ka paņēma zobenus, devās uz pilsētu un pārsteidza tās iedzīvotājus. Viņi kopā ar citiem brāļiem nogalināja Šehemu un visus pārējos vīriešus. Jēkabs bija dusmīgs, ka viņa dēli bija tik slikti rīkojušies.

Kāpēc sākās visas šīs nepatikšanas? Tāpēc, ka Dīna sadraudzējās ar cilvēkiem, kas neklausa Dieva likumiem. Mēs taču negribam sev tādus draugus, vai ne?

1. Mozus 34:1—31.Jautājumi

 • Kāpēc Ābrahāms un Īzāks negribēja, ka viņu bērni precētos ar Kanaānas iedzīvotājiem?
 • Vai Jēkabs piekrita, ka viņa meita draudzējas ar kanaāniešu meitenēm?
 • Kas tas ir par vīrieti, kas skatās uz Dīnu, un ko sliktu viņš izdarīja?
 • Ko izdarīja Dīnas brāļi Simeons un Levijs, kad uzzināja par notikušo?
 • Vai Jēkabs atbalstīja to, ko bija izdarījuši Simeons un Levijs?
 • Kāpēc Jēkaba ģimenē sākās visas šīs nepatikšanas?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 34:1—31.

  Lai gan Šehems bija vainojams notikušajā, kas bija nepareizs Dīnas rīcībā? (1. Moz. 34:1; Gal. 6:7.)

  Kā jaunieši var apliecināt, ka viņi ir ņēmuši vērā brīdinošo gadījumu ar Dīnu? (Sal. Pam. 13:20; 1. Kor. 15:33; 1. Jāņa 5:19.)