Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

19. stāsts: Jēkabs un viņa lielā ģimene

19. stāsts: Jēkabs un viņa lielā ģimene
Jēkabs ar saviem dēliem

SKAT, cik liela ģimene! Tie ir Jēkaba 12 dēli. Un viņam bija arī meitas. Vai tu zini Jēkaba bērnu vārdus? Uzzināsim dažus no tiem.

Lea dzemdēja Rūbenu, Simeonu, Leviju un Jūdu. Rāhelei nebija neviena bērna, un viņa par to ļoti bēdājās. Tad viņa veda pie Jēkaba savu kalponi Bilhu, un Bilhai piedzima divi dēli — Dans un Naftalis. Tad arī Lea veda pie Jēkaba savu kalponi, Zilfu, un Zilfa dzemdēja Gadu un Ašeru. Pēc tam Leai piedzima vēl divi dēli — Isašars un Zebulons.

Beidzot arī Rāhele varēja dzemdēt bērnu. Viņa to nosauca par Jāzepu. Vēlāk mēs uzzināsim par Jāzepu daudz vairāk, jo viņš kļuva par ļoti ievērojamu cilvēku. Šie ir 11 dēli, kas piedzima Jēkaba ģimenē, kamēr viņš dzīvoja pie Rāheles tēva Lābana.

Jēkabam bija arī vairākas meitas, taču Bībelē ir minēts tikai vienas meitas vārds. Viņas vārds bija Dīna.

Pēc kāda laika Jēkabs nolēma aiziet no Lābana un atgriezties Kanaānā. Tāpēc viņš sapulcināja savu kuplo ģimeni un lielos aitu un liellopu ganāmpulkus un devās tālajā ceļojumā.

Kad Jēkabs ar savu ģimeni jau kādu laiku atradās Kanaānā, Rāhele dzemdēja vēl vienu dēlu. Tas notika ceļojuma laikā. Rāhelei bija ļoti grūti, un dzemdībās viņa nomira. Bet ar mazo puisēnu viss bija kārtībā. Jēkabs viņu nosauca par Benjamīnu.

Būtu labi atcerēties Jēkaba 12 dēlu vārdus, jo no viņiem radās visa Izraēla tauta. Izraēla 12 ciltis pat ir nosauktas 10 Jēkaba un divu Jāzepa dēlu vārdā. Īzāks nodzīvoja vēl daudz gadu pēc šo zēnu piedzimšanas, un viņš noteikti bija ļoti priecīgs par tik daudziem mazdēliem. Bet paskatīsimies, kas notika ar viņa mazmeitu Dīnu.

1. Mozus 29:32—35; 30:1—26; 35:16—19; 37:35.Jautājumi

 • Kā sauca sešus Jēkaba dēlus, kas piedzima viņa pirmajai sievai Leai?
 • Kā sauca divus dēlus, ko Jēkabam dzemdēja Leas kalpone Zilfa?
 • Kā sauca divus dēlus, ko Jēkabam dzemdēja Rāheles kalpone Bilha?
 • Kā sauca divus Rāheles dēlus, un kas notika, kad viņai piedzima otrais bērns?
 • Cik pavisam dēlu bija Jēkabam, un kāda tauta no tiem radās? (Skat. attēlu.)

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 29:32—35; 30:1—26 un 35:16—19.

  Kā senatnē deva vārdus ebreju zēniem, kā redzams no 12 Jēkaba dēlu piemēra?

 • Izlasiet 1. Mozus 37:35.

  Kā var zināt, ka Dīna nebija vienīgā Jēkaba meita, lai gan Bībelē tikai viņa ir saukta vārdā? (1. Moz. 37:34, 35.)