Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

2. daļa: No plūdiem līdz atbrīvošanai no Ēģiptes

2. daļa: No plūdiem līdz atbrīvošanai no Ēģiptes

Plūdus pārdzīvoja tikai astoņi cilvēki, bet ar laiku viņu skaits pieauga līdz pat daudziem tūkstošiem. Kopš plūdiem bija pagājuši 352 gadi, kad piedzima Ābrahāms. Mēs uzzinām, kā Dievs turēja savu solījumu, dodams Ābrahāmam dēlu, vārdā Īzāks. No diviem Īzāka dēliem Dievs izredzēja Jēkabu.

Jēkabam bija liela ģimene: 12 dēli un vairākas meitas. Jēkaba 10 dēli ienīda savu jaunāko brāli Jāzepu un pārdeva viņu verdzībā uz Ēģipti. Vēlāk Jāzeps kļuva par ievērojamu valdnieku Ēģiptē. Kad iestājās liels bads, Jāzeps pārbaudīja savus brāļus, lai redzētu, vai viņu sirdis ir izmainījušās. Beidzot visa Jēkaba ģimene, izraēlieši, pārcēlās uz Ēģipti. Tas notika 290 gadus pēc Ābrahāma dzimšanas.

Nākamos 215 gadus izraēlieši dzīvoja Ēģiptē. Kad Jāzeps bija miris, viņi šajā zemē kļuva par vergiem. Pēc kāda laika piedzima Mozus, un Dievs viņu izmantoja, lai atbrīvotu izraēliešus un izvestu tos no Ēģiptes. OTRAJĀ daļā ir apskatīta vēsture 857 gadu garumā.

Jēkabs ar ģimeni pārceļas uz Ēģipti