Cilvēki izsmej Nou

NOAM bija sieva un trīs dēli. Viņa dēlus sauca Šems, Hams un Jafets. Katram dēlam bija sieva. Tātad Noas ģimenē bija astoņi cilvēki.

Dievs Noam deva neparastu darbu. Viņš lika uzbūvēt lielu šķirstu. Šķirsts bija kā milzīgs kuģis, bet izskatījās vairāk pēc lielas, garas kastes. ”Taisi to trijos stāvos,” Dievs teica, ”un izbūvē tajā istabas.” Istabas bija paredzētas Noam un viņa ģimenei, dzīvniekiem un barībai, kas viņiem visiem bija nepieciešama.

Dievs lika Noam taisīt šķirstu tā, lai iekšā nesūktos ūdens. Dievs teica: ”Es sūtīšu lielus ūdens plūdus un iznīcināšu visu pasauli. Visi, kas nebūs šķirstā, mirs.”

Noa un viņa dēli paklausīja Jehovam un sāka būvēt. Bet citi cilvēki tikai smējās. Viņi joprojām bija slikti. Neviens neticēja Noam, kad viņš stāstīja, ko Dievs ir nolēmis darīt.

Noas ģimene ved šķirstā dzīvniekus un nes tajā pārtiku

Tāpēc ka šķirsts bija tik liels, vajadzēja daudz laika, lai to uzbūvētu. Pagāja daudz gadu, un beidzot tas bija gatavs. Tad Dievs lika Noam ievest šķirstā dzīvniekus. Dievs teica, lai Noa ņem dzīvniekus šķirstā pa pāriem — vienu vīriešu kārtas un vienu sieviešu kārtas. Bet dažus dzīvniekus Dievs lika Noam paņemt pa septiņiem. Dievs lika Noam paņemt arī visdažādākos putnus. Noa izdarīja tieši tā, kā Dievs viņam lika.

Pēc tam šķirstā iegāja arī Noa un viņa ģimene. Tad Dievs aiztaisīja šķirsta durvis. Iekšā palika Noa ar savu ģimeni; viņi gaidīja. Iedomājies, ka tu esi tur iekšā kopā ar viņiem un arī gaidi. Vai tiešām būs plūdi, kā Dievs bija teicis?

1. Mozus 6:9—22; 7:1—9.Jautājumi

 • Cik cilvēku bija Noas ģimenē, un kā sauca viņa trīs dēlus?
 • Kādu neparastu darbu Dievs deva Noam, un kāpēc?
 • Kā izturējās citi cilvēki, kad Noa viņiem stāstīja par šķirstu?
 • Ko Dievs Noam lika darīt ar dzīvniekiem?
 • Kas Noam un viņa ģimenei bija jādara, kad Dievs bija aiztaisījis šķirsta durvis?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 6:9—22.

  Kāpēc Noa bija izcils Dieva kalps? (1. Moz. 6:9, 22.)

  Kāda ir Jehovas attieksme pret vardarbību, un kas mums tāpēc jāņem vērā, izvēloties izklaides veidu? (1. Moz. 6:11, 12; Ps. 11:6.)

  Kā mēs varam sekot Noas priekšzīmei, kad saņemam norādījumus no Jehovas organizācijas? (1. Moz. 6:22; 1. Jāņa 5:3.)

 • Izlasiet 1. Mozus 7:1—9.

  Kāpēc ir uzmundrinoši, ka Jehova uzskatīja Nou par taisnu cilvēku, kaut arī Noa nebija pilnīgs? (1. Moz. 7:1; Jes. 26:7.)