KO TU domātu, ja tev pretī nāktu kāds, kas būtu augumā līdz tavas istabas griestiem? Tas taču būtu milzis! Reiz bija laiki, kad uz zemes patiešām dzīvoja milži. Bībelē rakstīts, ka viņu tēvi bija eņģeļi no debesīm. Bet kā tad tas var būt?

Varmācīgi milži

Tu jau atceries, ka sliktais eņģelis Sātans par visu varu centās radīt nepatikšanas. Viņš pat mēģināja panākt, lai Dieva eņģeļi kļūtu slikti. Ar laiku daži no šiem eņģeļiem sāka klausīties Sātanā. Viņi pameta darbu, ko Dievs viņiem bija devis debesīs. Viņi nāca uz zemi un izveidoja sev cilvēku ķermeņus. Vai tu zini, kāpēc?

Kā ir teikts Bībelē, tas notika tāpēc, ka Dieva dēli redzēja uz zemes skaistas sievietes un gribēja dzīvot ar viņām. Tāpēc viņi atnāca uz zemi un precēja šīs sievietes. Bībelē ir sacīts, ka tā darīt nebija pareizi, jo Dievs bija radījis eņģeļus dzīvei debesīs.

Bērni, kas radās eņģeļiem un viņu sievām, bija citādi nekā pārējie bērni. Sākumā viņi varbūt ne ar ko neatšķīrās no citiem. Bet viņi auga lielāki un lielāki un kļuva stiprāki un stiprāki, līdz izauga par milžiem.

Šie milži bija ļauni. Tāpēc, ka viņi bija tik lieli un stipri, viņi mēdza darīt cilvēkiem pāri. Viņi mēģināja piespiest visus cilvēkus, lai tie arī būtu slikti, kā viņi paši.

Ēnohs bija miris, bet tomēr uz zemes bija kāds labs cilvēks. Viņa vārds bija Noa. Viņš vienmēr darīja to, ko gribēja Dievs.

Kādu dienu Dievs teica Noam, ka ir pienācis laiks, kad viņš ir nolēmis iznīcināt visus sliktos cilvēkus. Bet Dievs bija nolēmis izglābt Nou, viņa ģimeni un daudzus dzīvniekus. Paskatīsimies, kā Dievs to izdarīja.

1. Mozus 6:1—8; Jūdas 6.Jautājumi

 • Kas notika pēc tam, kad daži Dieva eņģeļi paklausīja Sātanam?
 • Kāpēc daži eņģeļi pameta darbu, kas viņiem bija dots debesīs, un nāca uz zemi?
 • Kāpēc tas, ka eņģeļi izveidoja sev cilvēku ķermeņus un nāca uz zemi, nebija pareizi?
 • Ar ko eņģeļu bērni atšķīrās no citiem cilvēkiem?
 • Paskatieties uz zīmējumu. Ko darīja eņģeļu bērni, kad viņi bija izauguši un kļuvuši par milžiem?
 • Kāds labs cilvēks dzīvoja uz zemes pēc Ēnoha, un kāpēc Dievs viņu mīlēja?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 6:1—8.

  Ko no 1. Mozus 6:6 var uzzināt par to, kā mēs ar savu rīcību varam ietekmēt Dieva jūtas? (Ps. 78:40, 41; Sal. Pam. 27:11.)

 • Izlasiet Jūdas 6.

  Kāpēc tas, kas notika ar eņģeļiem, kuri Noas laikā ”savu augsto stāvokli nebija nosargājuši”, ir brīdinājums mums? (1. Kor. 3:5—9; 2. Pēt. 2:4, 9, 10.)