Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

7. stāsts: Drosmīgs cilvēks

7. stāsts: Drosmīgs cilvēks
Ēnohs

CILVĒKU uz zemes radās arvien vairāk un vairāk, un lielākā daļa no viņiem rīkojās slikti, tāpat kā Kains. Bet viens cilvēks nebija tāds kā pārējie. Lūk, te ir šis cilvēks, viņa vārds ir Ēnohs. Ēnohs bija drosmīgs vīrs. Cilvēki visapkārt rīkojās ļoti slikti, bet Ēnohs tik un tā kalpoja Dievam.

Vai tu zini, kāpēc cilvēki toreiz rīkojās tik slikti? Nu padomā: kas izdarīja tā, lai Ādams un Ieva neklausītu Dievam un ēstu augli, ko Dievs bija teicis neēst? Pareizi, tas bija slikts eņģelis. Bībelē viņš tiek saukts par Sātanu. Viņš cenšas panākt, lai visi cilvēki būtu ļauni.

Laupīšana un slepkavība

Reiz Dievs Jehova lika Ēnoham stāstīt cilvēkiem kaut ko tādu, ko viņi negribēja dzirdēt. Ēnoham bija jāsaka tā: ”Kādu dienu Dievs iznīcinās visus sliktos cilvēkus.” Cilvēki droši vien bija ļoti dusmīgi, kad dzirdēja tādus vārdus. Viņi varbūt pat mēģināja nogalināt Ēnohu. Tātad Ēnoham bija jābūt ļoti drosmīgam, lai stāstītu cilvēkiem, ko Dievs bija nolēmis darīt.

Dievs nepieļāva, ka Ēnoham ilgi būtu jādzīvo šo ļauno cilvēku vidū. Ēnohs nodzīvoja tikai 365 gadus. Kāpēc mēs sakām: tikai 365 gadus? Tāpēc, ka cilvēki tajā laikā bija daudz stiprāki nekā tagad un dzīvoja daudz ilgāk. Piemēram, Ēnoha dēls Metuzāls nodzīvoja 969 gadus!

Cilvēki dara ļaunu

Pēc Ēnoha nāves cilvēki kļuva arvien sliktāki un sliktāki. Bībelē ir teikts, ka visas viņu domas vienmēr bija sliktas un zeme bija pilna ļaunuma.

Vai tu zini vienu no iemesliem, kāpēc tajā laikā uz zemes bija tik daudz nepatikšanu? Tas bija tāpēc, ka Sātans bija izdomājis jaunu paņēmienu, kā panākt, lai cilvēki rīkotos slikti. Par to mēs uzzināsim tālāk.

1. Mozus 5:21—24, 27; 6:5; Ebrejiem 11:5; Jūdas 14, 15.Jautājumi

 • Ar ko Ēnohs atšķīrās no citiem?
 • Kāpēc Ēnoha laikā cilvēki rīkojās ļoti slikti?
 • Ko sliktu cilvēki darīja? (Skat. attēlu.)
 • Kāpēc Ēnoham bija jābūt drosmīgam?
 • Cik ilgi tolaik dzīvoja cilvēki, un cik ilgi nodzīvoja Ēnohs?
 • Kas notika pēc Ēnoha nāves?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 5:21—24, 27.

  Kādas bija Ēnoha attiecības ar Jehovu? (1. Moz. 5:24.)

  Kurš cilvēks, kā rakstīts Bībelē, dzīvoja visilgāk, un cik viņam bija gadu, kad viņš nomira? (1. Moz. 5:27.)

 • Izlasiet 1. Mozus 6:5.

  Cik lielā mērā pēc Ēnoha nāves pasliktinājās apstākļi uz zemes, un kāda ir situācija mūsdienās? (2. Tim. 3:13.)

 • Izlasiet Ebrejiem 11:5.

  Kāpēc Ēnohs ”Dievam patika”, un kā Dievs par viņu parūpējās? (1. Moz. 5:22.)

 • Izlasiet Jūdas 14, 15.

  Kā kristieši mūsdienās var būt tikpat drosmīgi kā Ēnohs, brīdinot cilvēkus par Armagedona tuvošanos? (2. Tim. 4:2; Ebr. 13:6.)