Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

4. stāsts: Kāpēc viņi zaudēja savas mājas

4. stāsts: Kāpēc viņi zaudēja savas mājas

VAI tu redzi, kas te notiek? Ādams un Ieva tiek izraidīti no skaistā Ēdenes dārza. Vai tu zini, kāpēc?

Ādams un Ieva tiek izraidīti no Ēdenes dārza

Tas notiek tāpēc, ka viņi ir izdarījuši kaut ko ļoti sliktu. Un Jehova viņus par to soda. Vai zini, ko sliktu izdarīja Ādams un Ieva?

Viņi izdarīja to, ko Dievs viņiem nebija ļāvis. Dievs bija teicis, ka viņi var ēst augļus no kokiem dārzā. Bet Dievs teica, ka no viena koka cilvēki nedrīkst ēst, citādi viņiem būtu jāmirst. Dievs paturēja šo koku sev. Mēs taču zinām, ka nav pareizi ņemt to, kas pieder citam, vai ne? Labi, bet kas tad notika?

Kādu dienu, kad Ieva dārzā bija viena pati, ar viņu sāka runāt čūska. Iedomājies tikai! Čūska teica Ievai, lai viņa ēd augli no koka, ko Dievs cilvēkiem bija teicis neaiztikt. Bet Jehova taču nebija radījis čūskas, kas varētu runāt. Tātad tas var nozīmēt tikai vienu: kāds cits lika čūskai runāt. Kas tas bija?

Ādams tas nebija. Tātad tai bija jābūt vienai no būtnēm, ko Jehova bija radījis daudz agrāk par zemeslodi. Šīs būtnes ir eņģeļi, un mēs nevaram tās redzēt. Viens no eņģeļiem bija kļuvis ļoti lepns. Viņš sāka domāt, ka viņam jābūt valdniekam, tādam kā Dievs. Viņš arī gribēja, lai cilvēki paklausītu viņam, nevis Jehovam. Viņš bija tas eņģelis, kurš lika čūskai runāt.

Šim eņģelim izdevās piemānīt Ievu. Kad viņš pateica Ievai, ka viņa būs kā Dievs, ja apēdīs augli, Ieva noticēja. Viņa ēda augli, un arī Ādams darīja to pašu. Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, un tāpēc viņi zaudēja savas mājas — skaisto dārzu.

Dievs tomēr kādu dienu parūpēsies, lai visa zemeslode būtu tikpat skaista kā Ēdenes dārzs. Vēlāk mēs uzzināsim, kā tu vari pieredzēt to laiku. Bet tagad paskatīsimies, kas notika ar Ādamu un Ievu.

1. Mozus 2:16, 17; 3:1—13, 24; Atklāsmes 12:9.Jautājumi

 • Paskaties uz zīmējumu. Kas ir noticis ar Ādamu un Ievu?
 • Par ko Jehova viņus ir sodījis?
 • Ko Ievai teica čūska?
 • Kas runāja ar Ievu, izmantojot čūsku?
 • Kāpēc Ādams un Ieva zaudēja savas mājas — skaisto dārzu?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 2:16, 17 un 3:1—13, 24.

  Kāpēc jautājums, ko Ievai uzdeva čūska, radīja nepareizu priekšstatu par Jehovu? (1. Moz. 3:1—5; 1. Jāņa 5:3.)

  Kāpēc tas, kas notika ar Ievu, ir brīdinošs piemērs mums? (Filip. 4:8; Jēk. 1:14, 15; 1. Jāņa 2:16.)

  Kā Ādams un Ieva parādīja, ka nevēlas uzņemties atbildību par savu rīcību? (1. Moz. 3:12, 13.)

  Kā ķerubi, kas tika nolikti Ēdenes dārza austrumu pusē, atbalstīja Jehovas augstāko varu? (1. Moz. 3:24.)

 • Izlasiet Atklāsmes 12:9.

  Cik lielā mērā Sātanam ir izdevies noskaņot cilvēkus pret Dieva valdīšanu? (1. Jāņa 5:19.)