Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

3. stāsts: Pirmais vīrietis un pirmā sieviete

3. stāsts: Pirmais vīrietis un pirmā sieviete

KAS šajā attēlā ir citāds nekā iepriekšējā? Pareizi, tajā ir cilvēki. Tie ir pirmais vīrietis un pirmā sieviete. Kas viņus radīja? Dievs. Vai tu zini Dieva vārdu? Viņa vārds ir Jehova. Vīrietis un sieviete tika nosaukti par Ādamu un Ievu.

Ādams un Ieva Ēdenes dārzā

Kā Dievs Jehova radīja Ādamu? Viņš paņēma putekļus no zemes un izveidoja no tiem nevainojamu ķermeni — cilvēka ķermeni. Tad viņš iepūta gaisu cilvēkam nāsīs un Ādams kļuva dzīvs.

Dievs Jehova bija sagatavojis Ādamam darbu. Viņš teica, lai Ādams dod vārdus visiem dzīvniekiem. Ādams droši vien bija vērojis dzīvniekus jau ilgāku laiku, tāpēc varēja izvēlēties tiem vislabākos vārdus. Kamēr Ādams dzīvniekiem deva vārdus, viņš kaut ko pamanīja. Vai tu zini, ko viņš redzēja?

Visi dzīvnieki bija pāros. Bija ziloņu tēti un ziloņu mammas, un bija lauvu tēti un lauvu mammas. Bet Ādams bija viens pats. Tāpēc Jehova lika nākt pār Ādamu dziļam miegam un izņēma no Ādama sāniem vienu ribu. Jehova izmantoja šo kaulu, lai radītu sievieti, kas kļuva par Ādama sievu.

Cik laimīgs tagad bija Ādams! Iedomājies, cik laimīgai bija jābūt arī Ievai, tāpēc ka viņa var dzīvot tik skaistā dārzā! Tagad viņi varēja radīt bērnus un laimīgi dzīvot kopā.

Jehova gribēja, lai Ādams un Ieva dzīvotu mūžīgi. Viņš gribēja, lai cilvēki padarītu visu zemeslodi tikpat skaistu kā Ēdenes dārzs. Ādams un Ieva noteikti bija ļoti laimīgi, kad domāja par šo darbu. Vai tev būtu paticis strādāt, lai padarītu zemi par skaistu dārzu? Tomēr Ādama un Ievas laime nebija ilgstoša. Uzzināsim, kāpēc tā notika.

Psalms 83:19; 1. Mozus 1:26—31; 2:7—25.Jautājumi

 • Ar ko attēls 3. stāstā atšķiras no attēla 2. stāstā?
 • Kas radīja pirmo vīrieti, un kā šo vīrieti sauca?
 • Kādu darbu Dievs deva Ādamam?
 • Kāpēc Dievs lika nākt pār Ādamu dziļam miegam?
 • Cik ilgi varēja dzīvot Ādams un Ieva, un kas, pēc Dieva Jehovas nodoma, viņiem bija jādara?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 2. Moz. 6:3, zemsv. piez., un Psalmu 83:19.

  Kā sauc Dievu, un kāds ir viņa stāvoklis attiecībā pret zemi? (Dan. 4:14.)

 • Izlasiet 1. Mozus 1:26—31.

  Ko īpašu Dievs radīja sestajā dienā, un ar ko šīs radītās būtnes atšķīrās no dzīvniekiem? (1. Moz. 1:26.)

  Ko Dievs deva par barību cilvēkiem un dzīvniekiem? (1. Moz. 1:30.)

 • Izlasiet 1. Mozus 2:7—25.

  Kādu uzdevumu Dievs bija devis Ādamam? (1. Moz. 2:19.)

  Kā vārdi no 1. Mozus 2:24 mums palīdz saprast Jehovas viedokli par laulību, dzīvošanu atsevišķi un šķiršanos? (Mat. 19:4—6, 9.)