Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Mana Bībeles stāstu grāmata

2. stāsts: Brīnumjauks dārzs

2. stāsts: Brīnumjauks dārzs

SKAT, kāda zeme! Cik te viss ir skaisti! Paskaties, kāda zāle un koki, puķes un visādi dzīvnieki. Vai tu vari parādīt, kur ir zilonis un lauvas?

Dzīvnieki Ēdenes dārzā

Kā radās šis skaistais dārzs? Kā Dievs sagatavoja zemi, lai mēs uz tās varētu dzīvot?

Vispirms Dievs lika zemei pārklāties ar zaļu zāli. Viņš radīja arī visādus augus, krūmus un kokus. Visi šie augi padara zemi skaistu. Bet tas vēl nav viss. No daudziem augiem mēs arī pārtiekam.

Vēlāk Dievs radīja zivis, lai tās peldētu ūdenī, un putnus, lai tie lidotu debesīs. Viņš radīja suņus un kaķus, un zirgus; viņš radīja lielus un mazus dzīvniekus. Kādi dzīvnieki dzīvo pie tavām mājām? Vai mums nav jābūt priecīgiem, ka Dievs to visu ir radījis?

Visbeidzot Dievs vienu zemes gabalu padarīja par īpašu vietu. Viņš nosauca šo vietu par Ēdenes dārzu. Tas bija brīnišķīgs dārzs. Viss tajā bija skaists. Dievs gribēja, lai visa zemeslode kļūtu tāda pati kā brīnumjaukais dārzs, ko viņš bija izveidojis.

Bet aplūko vēlreiz attēlu, kurā uzzīmēts šis dārzs. Dievs redzēja, ka te kaut kā pietrūkst. Vai tu zini, kā šeit trūkst? To mēs uzzināsim.

1. Mozus 1:11—25; 2:8, 9.Jautājumi

 • Kā Dievs sagatavoja zemi, lai mēs uz tās varētu dzīvot?
 • Pastāsti, kādus dzīvniekus Dievs radīja! (Skat. attēlu.)
 • Kāpēc Ēdenes dārzs bija īpaša vieta?
 • Kādai, pēc Dieva nodoma, bija jākļūst visai zemei?

Papildu jautājumi

 • Izlasiet 1. Mozus 1:11—25.

  Ko Dievs radīja trešajā radīšanas dienā? (1. Moz. 1:12.)

  Kas notika ceturtajā radīšanas dienā? (1. Moz. 1:16.)

  Kādus dzīvniekus Dievs radīja piektajā un sestajā radīšanas dienā? (1. Moz. 1:20, 21, 25.)

 • Izlasiet 1. Mozus 2:8, 9.

  Kādus divus īpašus kokus Dievs iedēstīja dārzā, un ko tie simbolizēja?