Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

1. daļa: No radīšanas līdz plūdiem

1. daļa: No radīšanas līdz plūdiem

Kā radās debesis un zeme? Kā radās saule, mēness, zvaigznes un viss, ko mēs redzam uz zemes? Bībelē ir rakstīta patiesa atbilde, tajā ir teikts, ka visu radīja Dievs. Tāpēc mūsu grāmata sākas ar Bībeles stāstiem par radīšanu.

Mēs uzzinām, ka vispirms Dievs radīja garīgas būtnes, kas ir līdzīgas viņam pašam. Šīs būtnes bija eņģeļi. Bet zemi Dievs radīja tādiem pašiem cilvēkiem, kādi esam mēs. Tāpēc Dievs radīja vīrieti un sievieti, kurus sauca par Ādamu un Ievu, un nolika viņus brīnišķīgā dārzā. Taču viņi neklausīja Dievam un zaudēja iespēju dzīvot.

No Ādama radīšanas līdz lielajiem plūdiem pagāja 1656 gadi. Šajā laikā dzīvoja daudz sliktu būtņu. Debesīs dzīvoja neredzamas garīgās būtnes — Sātans un viņa ļaunie eņģeļi. Uz zemes bija Kains un daudzi citi slikti cilvēki, starp tiem arī neparasti spēcīgi vīrieši. Bet uz zemes dzīvoja arī labi cilvēki — Ābels, Ēnohs un Noa. PIRMAJĀ daļā mēs lasīsim par visiem šiem cilvēkiem un notikumiem.

Dzīvnieki Ēdenes dārzā