Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 12. JAUTĀJUMS

Vai mēs vēl satiksim tos, kas ir miruši?

Vai mēs vēl satiksim tos, kas ir miruši?

”Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā.”

(Jāņa 5:28, 29.)

”Būs taisno un netaisno augšāmcelšana.”

(Apustuļu darbi 24:15.)

”Es ieraudzīju mirušos, lielos un mazos, stāvam troņa priekšā, un tika atvērti rakstu ruļļi. Tad tika atvērts vēl viens rullis — dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc saviem darbiem atbilstoši tam, kas rakstīts rakstu ruļļos. Jūra atdeva mirušos, kas bija tajā, nāve un nāves valstība atdeva mirušos, kas bija tajās, un ikviens tika tiesāts pēc saviem darbiem.”

(Atklāsmes 20:12, 13.)