Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 6. JAUTĀJUMS

Kas Bībelē bija pravietots par Mesiju?

Kas Bībelē bija pravietots par Mesiju?

PRAVIETOJUMS

”Tu, Betlēme Efratā.., no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā.”

(Mihas 5:1.)

PIEPILDĪJUMS

”Ķēniņa Hēroda laikā, kad Jēzus bija piedzimis Betlēmē, kas ir Jūdejā, no austrumiem Jeruzālemē ieradās astrologi.”

(Mateja 2:1.)

PRAVIETOJUMS

”Viņi dala manas drēbes savā starpā, un par manu apģērbu viņi met kauliņus.”

(Psalms 22:19.)

PIEPILDĪJUMS

”Kad kareivji bija piesituši Jēzu pie staba, tie paņēma viņa virsdrēbes un sadalīja četrās daļās.. Tie paņēma arī kreklu, bet tas bija bez vīlēm, noausts vienā gabalā no augšas līdz apakšai. Tad tie nosprieda: ”Nesaplēsīsim to, bet izlozēsim, kam tas piederēs!””

(Jāņa 19:23, 24.)

 PRAVIETOJUMS

”Viņš pasargā visus viņa locekļus, neviens no tiem netiek samaitāts.”

(Psalms 34:21.)

PIEPILDĪJUMS

”Pienākuši pie Jēzus, tie ieraudzīja, ka viņš jau ir miris, un nesalauza viņam kājas.”

(Jāņa 19:33.)

PRAVIETOJUMS

”Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ.”

(Jesajas 53:5.)

PIEPILDĪJUMS

”Viens no kareivjiem ar šķēpu iedūra viņam sānos, un tūlīt pat iztecēja asinis un ūdens.”

(Jāņa 19:34.)

PRAVIETOJUMS

”Viņi izmaksāja man, cik es biju nopelnījis, nosvērdami man trīsdesmit sudraba gabalus.”

(Cakarijas 11:12, 13.)

PIEPILDĪJUMS

”Tad viens no divpadsmit, ko sauca par Jūdu Iskariotu, aizgāja pie virspriesteriem un jautāja: ”Ko jūs man dosiet, ja es jums viņu nodošu?” Tie viņam piesolīja trīsdesmit sudraba monētas.”

(Mateja 26:14, 15; 27:5.)