Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 14. JAUTĀJUMS

Kā izvairīties no naudas grūtībām?

Kā izvairīties no naudas grūtībām?

”Kas labprāt dzīvo priekos, tam pietrūks, un kas mīl vīnu un eļļu, tas nekļūst bagāts.”

(Salamana Pamācības 21:17.)

”Kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu.”

(Salamana Pamācības 22:7.)

”Kurš no jums, ja gribētu celt torni, vispirms neapsēstos un neaprēķinātu izmaksas, lai redzētu, vai viņam pietiks līdzekļu darba pabeigšanai? Citādi viņš ieliks pamatus, bet nevarēs torni pabeigt, un visi, kas to redzēs, sāks viņu izsmiet un runāt: ”Šis cilvēks sāka būvēt, bet nespēja pabeigt!””

(Lūkas 14:28—30.)

”Kad tie bija paēduši, viņš saviem mācekļiem teica: ”Savāciet atlikušos maizes gabalus, lai nekas neietu zudumā.””

(Jāņa 6:12.)