”Kas labprāt dzīvo priekos, tam pietrūks, un kas mīl vīnu un eļļu, tas nekļūst bagāts.”

(Salamana Pamācības 21:17.)

”Kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu.”

(Salamana Pamācības 22:7.)

”Kurš no jums, ja gribētu celt torni, vispirms neapsēstos un neaprēķinātu izmaksas, lai redzētu, vai viņam pietiks līdzekļu darba pabeigšanai? Citādi viņš ieliks pamatus, bet nevarēs torni pabeigt, un visi, kas to redzēs, sāks viņu izsmiet un runāt: ”Šis cilvēks sāka būvēt, bet nespēja pabeigt!””

(Lūkas 14:28—30.)

”Kad tie bija paēduši, viņš saviem mācekļiem teica: ”Savāciet atlikušos maizes gabalus, lai nekas neietu zudumā.””

(Jāņa 6:12.)