Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 11. JAUTĀJUMS

Kas notiek pēc nāves?

Kas notiek pēc nāves?

”Kad gars iziet no miesas, tad viņi atgriežas pīšļos, un tanī pat brīdī viņu nodomi aiziet bojā.”

(Psalms 146:4.)

”Dzīvie vismaz vēl zina, ka viņiem ir jāmirst, nomirušie turpretī vispār nezina vairāk nekā.. [..] Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.”

(Salamans Mācītājs 9:5, 10.)

”Viņš [Jēzus] piebilda: ”Mūsu draugs Lācars guļ, bet es dodos viņu modināt.” [..] Mācekļi domāja, ka viņš runā par parastu miegu, taču Jēzus bija runājis par viņa nāvi. Tad Jēzus tiem pateica skaidri: ”Lācars ir miris.””

(Jāņa 11:11, 13, 14.)