Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Bībeles lasītāja ceļvedis

 1. JAUTĀJUMS

Kas ir Dievs?

Kas ir Dievs?

”Ziniet, ka Kungs, viņš — Dievs! Viņš mūs radījis un ne mēs paši!”

(Psalms 100:3, Bībeles 2012. gada izdevums.)

”Es esmu tas Kungs.., savu godu Es citam nedošu nedz savu slavu elkiem.”

(Jesajas 42:8.)

”Ikviens, kas piesauc Jehovas vārdu, tiks izglābts.”

(Romiešiem 10:13.)

”Protams, katru namu kāds ir cēlis, bet tas, kas ir uzcēlis visu, ir Dievs.”

(Ebrejiem 3:4.)

”Jehova, mūsu Dievs, tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo tu esi radījis visu un pēc tavas gribas viss ir tapis un ir radīts!”

(Atklāsmes 4:11.)

 ”Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: Kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.”

(Jesajas 40:26.)